Hopp til hovedinnhold

Aspergillose

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Sykdomstilstander forårsaket av muggsopparten Aspergillus (strålemugg), først og fremst luftveisinfeksjoner
Forekomst:
Forekomsten i Norge er ikke kjent, men det er relativt uvanlige sykdommer
Symptomer:
Varierende symptomer avhengig av hvilke organer som er angrepet
Funn:
Kliniske funn er avhengig av lokalisasjon
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er IgE i blod, eosinofile, dyrkning, ev. rtg. eller CT
Behandling:
Ved infeksjon er behandlingen antimykotika

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Oppfølging

Tiltak ved utbrudd

Meldingsplikt

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL