Hopp til hovedinnhold

Histoplasmose

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Soppinfeksjon som kan gi sykdom av varierende alvorlighet, og hvor primærinfeksjonen vanligvis er i lungene
Forekomst:
Svært sjelden forekommende i Norge
Symptomer:
Vanligvis asymptomatisk, ev. lettere symptomer som hoste og feber. Ved alvorligere sykdom utvikles pneumonisymptomer
Funn:
Som regel ingen kliniske funn, men pneumonifunn ved alvorlig sykdom 
Diagnostikk: 
Serologi, mikroskopi, dyrkning
Behandling:
Ved milde symptomer er behandling vanligvis ikke nødvendig. Mer alvorlig sykdom behandles med antimykotika.

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL