Hopp til hovedinnhold

Histoplasmose

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Soppinfeksjon som kan gi sykdom av varierende alvorlighet, og hvor primærinfeksjonen vanligvis er i lungene
Forekomst:
Svært sjelden forekommende i Norge
Symptomer:
Vanligvis asymptomatisk, ev. lettere symptomer som hoste og feber. Ved alvorligere sykdom utvikles pneumonisymptomer
Funn:
Som regel ingen kliniske funn, men pneumonifunn ved alvorlig sykdom 
Diagnostikk: 
Serologi, mikroskopi, dyrkning
Behandling:
Ved milde symptomer er behandling vanligvis ikke nødvendig. Mer alvorlig sykdom behandles med antimykotika.
 1. Nygård K, Brantsæter A, Feruglio S, et al. Histoplasmose blant reisende til Mellom-Amerika. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2838-42. PubMed  
 2. Smittervernveilederen. Histoplasmose. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 01.05.2019.
 3. Darling ST. A protozoan general infection producing pseudotubercles in the lungs and focal necrosis in the liver, spleen and lymph nodes. JAMA. 1906; 46: 1283. PubMed  
 4. Benedict K, Beer KD, Jackson BR. Histoplasmosis-related healthcare use, diagnosis, and treatment in a commercially insured population, United States. Clin Infect dis 2019. pmid:31037290 PubMed  
 5. Limper AH, Adenis A, Le T, Harrison TS. Fungal infections in HIV/AIDS. Lancet Infect Dis 2017; 17: 334-43. pmid:28774701 PubMed  
 6. Wheat LJ. Improvements in diagnosis of histoplasmosis. Expert Opin Biol Ther 2006; 6: 1207-21. PubMed  
 7. Hage CA, Ribes JA, Wengenack NL, et al. A multicenter evaluation of tests for diagnosis of histoplasmosis. Clin Infect Dis 2011; 53:448. PubMed  
 8. Wheat J, Kauffman CA. Diagnosis and treatment of pulmonary histoplasmosis. UpToDate, last updated May 15, 2015. UpToDate  
 9. Azar MM; Hage CA. Clinical Perspectives in the Diagnosis and Management of Histoplasmosis. Clin Chest Med 2017; 38: 403-15. pmid:28797485 PubMed  
 10. Benedict K, Beer KD, Jackson BR. Histoplasmosis-related Healthcare Use, Diagnosis, and Treatment in a Commercially Insured Population, United States. Clin Infect Dis. 2020;70(6):1003-1010. PubMed  
 11. Wheat LJ, Freifeld AG, Kleiman MB, et al. Clinical practice guidelines for the management of patients with histoplasmosis: 2007 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2007;45(7):807-825. PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL