Hopp til hovedinnhold

Koksidioidomykose

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er en systemisk soppinfeksjon forårsaket av inhalasjon av sporene til Coccidioides immitis eller posadasii som i noen tilfeller kan gi en lett luftveisinfeksjon, sjelden alvorlig. Kalles også Valley fever. 
Forekomst:
I USA rapporteres 8 tilfeller per 100.000 innbyggere årlig. Det er ikke rapportert tilfeller i Norge. 
Symptomer:
De fleste har ingen symptomer, men hos noen oppstå symptomer som hoste, feber, frysninger, nattesvette, vekttap, muskelsmerter og slapphet
Funn:
De kliniske manifestasjonene avhenger av hvilke organ som er involvert
Diagnostikk:
Sykehistorie og infeksjonsparametre, serologi, dyrkning, rtg. thorax
Behandling:
Behandles med observasjon, eller med antimykotika
  1. Kollath DR, Miller KJ, Barker BM. The mysterious desert dwellers: Coccidioides immitis and Coccidioides posadasii, causative fungal agents of coccidioidomycosis. Virulence. 2019;10: 222-33. PMID: 30898028 PubMed  
  2. Folkehelseinstituttet. Koksidioidomykose - veileder for helsepersonell. Smittevernveilederen, sist oppdatert 12.02.2020. Siden lest 10.02.2021.
  3. Hospenthal DR. Coccidioidomycosis. Medscape, last updated Jul 11, 2017. emedicine.medscape.com  
  4. Van Dyke MCC, Thompson GR, Galgiani JN, Barker BM. The Rise of Coccidioides: Forces Against the Dust Devil Unleashed. Front Immunol 2019; 10: 2188. PMID: 31572393 PubMed  
  5. CDC. Increase in Coccidioidomycosis — Arizona, October 2017–March 2018. MMWR 2018; 67: 1246-7. www.cdc.gov  
  6. Galgiani JN, Ample NM, Blair JE, Catanzaro A, Johnson RH, Stevens DA et al. Coccidioidomycosis. Clin Infect Dis 2005; 41: 1217-23. PubMed  
  7. Galgiani JN, Catanzaro A, Cloud GA, Johnson RH, Williams PL, Mirels LF et al. Comparison of oral fluconazole and itraconazole for progressive, nonmeningeal coccidioidomycosis. A randomized, double-blind trial. Mycoses Study Group. Ann Intern Med 2000; 133: 676-86. Annals of Internal Medicine  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL