Hopp til hovedinnhold

Kryptokokkose

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjon forårsaket av Cryptococcus neoformans. Oppstår nesten utelukkende hos immunsvekkede. Primærinfeksjonen er i lungene og er oftest asymptomatisk
Forekomst:
En svært sjelden sykdom i Skandinavia
Symptomer:
De kliniske symptomene er lenge gjerne milde og uspesifikke. Kan gi systemisk infeksjon og meningitt hos immunsvekkede pasienter
Funn:
Nakkestivhet og andre meningeale funn opptrer hos ca. 50% Ev. hudutslett
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelse består først og fremst av dyrking og påvisning av kapselantigen
Behandling:
Antimykotika (amfotericin B)
  1. Sivertsen EA, Torfoss D. Kryptokokkmeningitt. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 28-30. PubMed  
  2. King JW. Cryptococcosis. Medscape, last updated Jul 06, 2017. emedicine.medscape.com  
  3. Folkehelseinstituttet. Kryptokokkose - veileder for helsepersonell. Smittevernveilederen, sist oppdatert 19.04.2019. fhi.no  
  4. Velagapudi R, Hsueh YP, Geunes-Boyer S, et al. Spores as infectious propagules of Cryptococcus neoformans. Infect Immun 2009; 77:4345. PubMed  
  5. Chayakulkeeree M, Perfect JR. Cryptococcosis. Infect Dis Clin North Am. 2006;20:507-544. PubMed  
  6. Haug JB (red). Nasjonal Faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Systemiske soppinfeksjoner. Helsedirektoratet 2013. helsedirektoratet.no  
  7. Perfect JR, Dismukes WE, Dromer F, et al. Clinical practice guidelines for the management of cryptococcal disease: 2010 update by the infectious diseases society of america. Clin Infect Dis 2010; 50: 291-322. PubMed  
  8. Thompson GR III, Rendon A, dos Dantos RR, et alIsavuconazole treatment of cryptococcosis and dimorphic mycoses. Clin Infect Dis 2016; 63:356. doi: 10.1093/cid/ciw305 DOI  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim