Hopp til hovedinnhold

Pneumocystose

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
En opportunistisk soppinfeksjon med Pneumocystis jiroveci hos pasienter med svekket immunforsvar
Forekomst:
Sjelden, men den hyppigste opportunistiske infeksjonen blant pasienter infisert med hiv
Symptomer:
Vanlige symptomer er gradvis økende tungpust, ikke-produktiv hoste og lavgradig feber
Funn:
Er vanligvis takypné, takykardi og normale funn ved lungeauskultasjon
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er mikroskopi av spytt, bronkialskyllevæske, rtg. thorax, ev. CT thorax
Behandling:
Antibiotika

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Animasjoner

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)