Hopp til hovedinnhold

Systemisk soppinfeksjon

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Soppinfeksjon som kan spres til hele organismen via blodbanen
Forekomst:
Forekomsten er sjelden, men tilstanden forekommer av og til som opportunistisk infeksjon hos immunsvekkede personer
Symptomer:
Avhenger av sykdomsbildet og grunnlidelsen
Funn:
Avhenger av grunnlidelse og aktuelt sykdomsbilde
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er dyrkning, ev. serologi, ev. bildediagnostikk (rtg. thorax)
Behandling:
Antifungiva

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Andre undersøkelser

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Forløp, komplikasjoner, prognose

Prognose

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)