Hopp til hovedinnhold

Afrikansk sovesyke

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Afrikansk sovesyke forårsakes av trypanosomparasitter fra familien Trypanosoma. Trypanosomiasis omfatter både afrikansk sovesyke og Chagas sykdom (amerikansk trypanosomiasis) 
Forekomst:
Insidensen har vært avtakende siden siste epidemi, og 565 tilfeller med afrikansk trypanosomiasis ble rapportert i 2020
Symptomer:
Første symptomer er gjerne malarialiknende symptomer med høy feber, leddsmerter og kløe. Nevrologiske symptomer tyder på langtkommen sykdom og vanskeligere behandling
Funn:
Dersom parasitten angriper sentralnervesystemet; tretthet, endret søvnmønster, sløvhet og etter hvert koma
Diagnostikk:
Agenspåvising ved mikroskopi av blod, biopsi av lymfeknuter eller spinalvæske
Behandling:
Ulike antiparasittære medikamenter. Flere nye, lovende, medikament er kommet til rundt 2020.
 1. WHO. Trypanosomiasis, human African (sleeping sickness). Siden oppdatert 18.05.2021. Nettsiden besøkt 31.01.23. www.who.int  
 2. Büscher P, Cecchi G, Jamonneau V, Priotto G. Human African trypanosomiasis. Lancet. 2017;390(10110):2397-2409. PubMed  
 3. Kennedy PG. The continuing problem of human African trypanosomiasis (sleeping sickness). Ann Neurol 2008; 64:116. PubMed  
 4. Bottieau E, Clerinx J. Human African Trypanosomiasis: Progress and Stagnation. Infect Dis Clin North Am. 2019;33(1):61-77. PubMed  
 5. Krishna S, Lindner A, Lejon V. Human African trypanosomiasis: Treatment and prevention. UpToDate, last updated Jul 23, 2021. UpToDate  
 6. Kumeso VKB, Kalonji WM, Rembry S, et al. Efficacy and safety of acoziborole in patients with human African trypanosomiasis caused by Trypanosoma brucei gambiense: a multicentre, open-label, single-arm, phase 2/3 trial, Lancet Infect Dis 2022. PMID: 36460027 PubMed  
 7. Folkehelseinstituttet. Trypanosomiasis (inkl. Chagas sykdom) - veileder for helsepersonell. Smittevernveilederen, sist oppdatert 04.02.2019. fhi.no  
 8. Brun R, Blum J, Chappuis F, Burri C. Human African trypanosomiasis. Lancet 2010; 375: 148-59. PubMed  
 9. Priotto G, Kasparian S, Mutumbo W, et al. Nifurtimox-eflornithine combination therapy for second-stage African Trypanosoma brucei gambiense trypanosomiasis: a multicentre, randomised, phase III, non-inferiority trial. Lancet 2009; 374: 56-64. PubMed  
 • Tor André Johannessen, lege, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Eelco Boonstra, allmennlege, Askvoll legesenter, 6980 Askvoll