Hopp til hovedinnhold

Bløt sjanker

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Genitale sår forårsaket av bakterien Hemophilus ducreyi, seksuelt overførbar sykdom
Forekomst:
Vanlig sykdom i i tropiske områder, men svært sjelden i Norge (mindre enn ett tilfelle årlig)
Symptomer:
Inkubasjonstid vanligvis 2-5 dager. Infeksjonen forårsaker myke og ømme sår på kjønnsorgan eller rundt anus hos både menn og kvinner
Funn:
Sår er klart demarkerte og lettblødelige, og er ofte dekket med grått eller gult purulent eksudat. Lymfadenitt i lyskene hos ca. 50% (oftest menn). Kjertlene blir ofte væskeholdige etter 1-2 uker og smertefulle
Diagnostikk:
Bakterien er vanskelig å dyrke og tåler transport dårlig, men bakterien kan påvises ved PCR
Behandling:
Antibiotika. Koinfeksjon med T. pallidum (syfilis) er vanlig, behandling må derfor ofte rettes mot begge infeksjoner
  1. Smittevernveilederen. Bløt sjanker - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 03.12.2018. Siden lest 22.04.2022 fhi.no  
  2. Hope-Rapp E, Anyfantakis V, Fouéré S, et al. Etiology of genital ulcer disease. A prospective study of 278 cases seen in an STD clinic in Paris. Sex Transm Dis 2010; 37: 153. .
  3. Hicks CB. Chancroid. UpToDate, last updated Oct 09, 2018. UpToDate  
  4. Janowicz DM, Ofner S, Katz BP, Spinola SM. Experimental infection of human volunteers with Haemophilus ducreyi: fifteen years of clinical data and experience.. J Infect Dis 2009; 199: 1671. PubMed  
  5. Workowski KA, Berman S, Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2010. MMWR Recomm Rep 2010; 59(RR-12): 1.
  6. Lautenschlager S, Kemp M, Christensen JJ, Mayans MV, Moi H. 2017 European guideline for the management of chancroid. Int J STD AIDS 2017; 28: 324-329. pmid:28081686 PubMed  
  7. Workowski KA, Bolan GA. Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2015. MMWR Recomm Rep 2015; 64:1. PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, Trondheim