Hopp til hovedinnhold

Chagas sykdom

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Infeksjonssykdom forårsaket av den encellede parasitten Trypanosoma cruzi. Den kan gi et akutt forløp, men er som regel uten tidlige symptomer. Ubehandlet gir den et kronisk forløp hos 20-30%
Forekomst:
Forekommer først og fremst i Latin Amerika. Det antas at ca. 6-7 millioner mennesker er infiserte, barn rammes hyppigst
Symptomer:
Er i akuttfasen ofte fra øynene eller huden (Chagom), senere feber, slapphet, hodepine
Funn:
Kan være myokarditt, megakolon/-øsofagus og generalisert lymfadenopati
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ved parasittologiske og serologiske metoder
Behandling:
Triazolderivatene nifurtimox og benznidazol brukes til å behandle Chagas sykdom. Behandlingen er effektiv tidlig i forløpet, men også voksne med kronisk form av sykdommen kan få bremset/stanset progresjonen gjennom behandling
  • Tor André Johannessen, lege og redaktør NEL, Trondheim