Hopp til hovedinnhold

Chagas sykdom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjonssykdom forårsaket av den encellede parasitten Trypanosoma cruzi. Den kan gi et akutt forløp, men er som regel uten tidlige symptomer. Ubehandlet gir den et kronisk forløp hos 20-30%
Forekomst:
Forekommer først og fremst i Latin Amerika. Det antas at ca. 6-7 millioner mennesker er infiserte
Symptomer:
Er i akuttfasen ofte fra øynene eller huden (Chagom), senere feber, slapphet, hodepine
Funn:
Ved kronisk sykdom kan myokarditt, megakolon/-øsofagus og generalisert lymfadenopati oppstå
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ved parasittologiske og serologiske metoder
Behandling:
Triazolderivatene nifurtimox og benznidazol brukes til å behandle Chagas sykdom. Behandlingen er effektiv tidlig i forløpet, men også kronisk form av sykdommen kan få bremset/stanset progresjonen gjennom behandling
 1. Bern C. Chagas´ disease. N Engl J Med 2015; 373: 455-66. DOI: 10.1056/NEJMra1410150 DOI  
 2. Woodhall D, Jones JL, Cantey PT, et al. Neglected parasitic infections: what every family physician needs to know. Am Fam Physician. 2014 May 15;89(10):803-811. .
 3. WHO Fact sheet: Chagas disease (American trypanosomiasis). Last updated13. April, 2022. Nettsiden besøkt 26.01.23. www.who.int  
 4. Nunes MCP, Beaton A, Acquatella H, et al. Chagas cardiomyopathy: An update of current clinical knowledge and management. A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2018;138:00–00. doi: 10.1161/CIR.0000000000000599. DOI  
 5. WHO; World Chagas Disease Day: finding and reporting every case. 14. April 2022. Nettsiden besøkt 26.01.23. www.who.int  
 6. Messenger LA, Gilman RH, Verastegui M, et al. Toward Improving Early Diagnosis of Congenital Chagas Disease in an Endemic Setting. Clin Infect Dis. 2017 Jul 15;65(2):268-275.PMID: 28369287. PubMed  
 7. Pihl T, Strand EA, Strand ØA, Ohm O-J. Chagas' sykdom i Norge. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1820-3. PubMed  
 8. FHI, Smittevernveilederen: Trypanosomiasis (inkl. Chagas sykdom) - veileder for helsepersonell. Publisert 03.03.2010 Oppdatert 04.02.2019. Nettsiden besøkt 26.01.23 www.fhi.no  
 9. Hasle, G. Chagasteger. Tidsskr Nor Legeforen 2010. doi:10.4045/tidsskr.09.1316 DOI  
 10. Pérez-Molina JA, Molina I. Chagas disease. Lancet. 2018 Jan 6;391(10115):82-94. Epub 2017 Jun 30. PMID: 28673423. PubMed  
 11. UpToDate: Chagas disease: Acute and congenital Trypanosoma cruzi infection. Topic last updated: Sep 06, 2017. Nettsiden besøkt 20.07.18. www.uptodate.com  
 12. Messenger LA, Gilman RH, Verastegui M, et al. Toward Improving Early Diagnosis of Congenital Chagas Disease in an Endemic Setting. Send to Clin Infect Dis 2017; 65: 268-75. pmid:28369287 PubMed  
 13. Messenger LA, Miles MA, Bern C. Between a bug and a hard place: Trypanosoma cruzi genetic diversity and the clinical outcomes of Chagas disease. Expert Rev Anti Infect Ther. 2015 Aug;13(8):995-1029. PMID: 26162928. PubMed  
 14. Ramos AN. Chagas disease. BestPractice, last updated June 6, 2014.
 15. Bern C. Chagas disease: Antitrypanosomal drug therapy. UpToDate, last updated Feb 01, 2021. UpToDate  
 • Tor André Johannessen, lege og redaktør NEL