Hopp til hovedinnhold

Chagas sykdom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjonssykdom forårsaket av den encellede parasitten Trypanosoma cruzi. Den kan gi et akutt forløp, men er som regel uten tidlige symptomer. Ubehandlet gir den et kronisk forløp hos 20-30%
Forekomst:
Forekommer først og fremst i Latin Amerika. Det antas at ca. 6-7 millioner mennesker er infiserte, barn rammes hyppigst
Symptomer:
Er i akuttfasen ofte fra øynene eller huden (Chagom), senere feber, slapphet, hodepine
Funn:
Kan være myokarditt, megakolon/-øsofagus og generalisert lymfadenopati
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ved parasittologiske og serologiske metoder
Behandling:
Triazolderivatene nifurtimox og benznidazol brukes til å behandle Chagas sykdom. Behandlingen er effektiv tidlig i forløpet, men også voksne med kronisk form av sykdommen kan få bremset/stanset progresjonen gjennom behandling
 1. Bern C. Chagas´ disease. N Engl J Med 2015; 373: 455-66. DOI: 10.1056/NEJMra1410150 DOI  
 2. Woodhall D, Jones JL, Cantey PT, et al. Neglected parasitic infections: what every family physician needs to know. Am Fam Physician. 2014 May 15;89(10):803-811. .
 3. Nunes MCP, Beaton A, Acquatella H, et al. Chagas cardiomyopathy: An update of current clinical knowledge and management. A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2018;138:00–00. doi: 10.1161/CIR.0000000000000599. DOI  
 4. Pihl T, Strand EA, Strand ØA, Ohm O-J. Chagas' sykdom i Norge. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1820-3. PubMed  
 5. WHO Fact sheet: Chagas disease (American trypanosomiasis). Last updated 01 April, 2021. www.who.int  
 6. Chagas' disease - an epidemic that can no longer be ignored (editorial). Lancet 2006; 368: 619. PubMed  
 7. Hasle, G. Chagasteger. Tidsskr Nor Legeforen 2010. doi:10.4045/tidsskr.09.1316 DOI  
 8. UpToDate: Chagas disease: Acute and congenital Trypanosoma cruzi infection. Topic last updated: Sep 06, 2017. Nettsiden besøkt 20.07.18. www.uptodate.com  
 9. Messenger LA, Gilman RH, Verastegui M, et al. Toward Improving Early Diagnosis of Congenital Chagas Disease in an Endemic Setting. Send to Clin Infect Dis 2017; 65: 268-75. pmid:28369287 PubMed  
 10. Ramos AN. Chagas disease. BestPractice, last updated June 6, 2014.
 11. Bern C. Chagas disease: Antitrypanosomal drug therapy. UpToDate, last updated Feb 01, 2021. UpToDate  
 12. Bittencourt AL, Sadigursky M, Da Silva AA et al. Evaluation of Chagas' disease transmission through breast-feeding. Mem Inst Oswaldo Cruz 1988; 83: 37-9. PubMed  
 • Tor André Johannessen, lege og redaktør NEL, Trondheim