Hopp til hovedinnhold

Chagas sykdom

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Infeksjonssykdom forårsaket av den encellede parasitten Trypanosoma cruzi. Den kan gi et akutt forløp, men er som regel uten tidlige symptomer. Ubehandlet gir den et kronisk forløp hos 20-30%
Forekomst:
Forekommer først og fremst i Latin Amerika. Det antas at ca. 6-7 millioner mennesker er infiserte, barn rammes hyppigst
Symptomer:
Er i akuttfasen ofte fra øynene eller huden (Chagom), senere feber, slapphet, hodepine
Funn:
Kan være myokarditt, megakolon/-øsofagus og generalisert lymfadenopati
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ved parasittologiske og serologiske metoder
Behandling:
Triazolderivatene nifurtimox og benznidazol brukes til å behandle Chagas sykdom. Behandlingen er effektiv tidlig i forløpet, men også voksne med kronisk form av sykdommen kan få bremset/stanset progresjonen gjennom behandling

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie og funn

Tilleggsundersøkelser

Andre undersøkelser

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Bilder og plansjer

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Tor André Johannessen, lege og redaktør NEL, Trondheim