Hopp til hovedinnhold

Covid-19, SARS og MERS

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Koronavirus er forholdsvis store RNA-virus med membran, som forekommer hos både dyr og mennesker. Alfa- og beta-koronavirus kan infisere mennesker og forårsaker vanligvis øvre luftveisinfeksjoner. Nyere varianter (SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2) kan også forårsake alvorlige luftveisinfeksjoner 
Forekomst:
Januar 2020 ble det oppdaget et nytt beta-koronavirus (SARS-CoV-2) i Wuhan, Kina. Viruset har forårsaket pandemien med sykdommen covid-19. Tidligere epidemi med SARS: ca. 8100 sannsynlige tilfeller globalt. Tidligere epidemi med MERS: rundt 2500 tilfeller på verdensbasis. Ingen tilfeller av SARS eller MERS har vært diagnostisert i Norge
Symptomer:
Symptombildet varierer fra asymptomatiske forløp til milde symptomer på ØLI, influensalignende symptomer med feber, hoste, sykdomsfølelse, tung pust, ev. diaré og hodepine, symptomer på pneumoni, lungesvikt eller sepsis
Funn:
Få kliniske funn bortsett fra ev. lungefysikalia
Diagnostikk:
PCR-test kan påvise virus. Rø. thorax kan vise pneumoni
Behandling:
Isolat og andre smitteverntiltak. Støttende behandling med væske- og ev. respiratorbehandling. Det finnes verken spesifikk antiviral behandling eller -vaksine

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Meldeplikt

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Håndtering på legevakt eller legekontor

Veiledning og prosedyrer

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Reiseråd

Smitteverntiltak

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Trygdemedisin

Pasientinformasjon

Hva bør du informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL, Trondheim