Hopp til hovedinnhold

Covid-19, SARS og MERS

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Koronavirus er forholdsvis store RNA-virus med membran, som forekommer hos både dyr og mennesker. Alfa- og beta-koronavirus kan infisere mennesker og forårsaker vanligvis øvre luftveisinfeksjoner. Nyere varianter (SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2) kan også forårsake alvorlige luftveisinfeksjoner 
Forekomst:
Januar 2020 ble det oppdaget et nytt beta-koronavirus (SARS-CoV-2) i Wuhan, Kina. Viruset har forårsaket pandemien med sykdommen covid-19. Tidligere epidemi med SARS: ca. 8100 sannsynlige tilfeller globalt. Tidligere epidemi med MERS: rundt 2500 tilfeller på verdensbasis. Ingen tilfeller av SARS eller MERS har vært diagnostisert i Norge
Symptomer:
Symptombildet varierer fra asymptomatiske forløp til milde symptomer på ØLI, influensalignende symptomer med feber, hoste, sykdomsfølelse, tung pust, ev. diaré og hodepine, symptomer på pneumoni, lungesvikt eller sepsis
Funn:
Få kliniske funn bortsett fra ev. lungefysikalia
Diagnostikk:
PCR-test kan påvise virus. Rø. thorax kan vise pneumoni
Behandling:
Isolat og andre smitteverntiltak. Støttende behandling med væske- og ev. respiratorbehandling. Det finnes verken spesifikk antiviral behandling eller -vaksine
 1. Paules CI, Marston HD, Fauci AS. Coronavirus Infections—More Than Just the Common Cold. JAMA 2020; Epub: Jan 23. doi:10.1001/jama.2020.0757 DOI  
 2. McIntosh K. Severe acute respiratory syndrome (SARS). UpToDate, last updated Jan. 15, 2019. www.uptodate.com  
 3. McIntosh K. Middle East respiratory syndrome coronavirus: Clinical manifestations and diagnosis. Uptodate.com. Sist oppdatert Oct 18, 2018. www.uptodate.com  
 4. Folkehelseinstituttet. Fakta om koronavirus (coronavirus). Sist oppdatert 06.03.2020. www.fhi.no  
 5. Folkehelseinstituttet. Sars (Severe Acute Respiratory Syndrome) - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 07.07.2019. fhi.no  
 6. Folkehelseinstituttet. MERS - Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV). Sist oppdatert 26.11.2018 www.fhi.no  
 7. Drazen JM. SARS - looking back over the first 100 days. N Engl J Med 2003; 349: 319-20. PubMed  
 8. WHO. Regional Office for the Eastern Mediterranean. Epidemic and pandemic-prone diseases. MERS situation update, December 2019. Siden besøkt 28.01.2020 www.emro.who.int  
 9. Zhu N, Zhang D, Wang W, et al. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. NEJM 2020; Epub: Jan 24. doi:10.1056/NEJMoa2001017 DOI  
 10. Tang X, Wu C, Li X. On the origin and continuing evolution of SARS-CoV-2. National Science Review 2020; nwaa036: Epub. doi:10.1093/nsr/nwaa036 DOI  
 11. Peiris JSM, Lai ST, Poon LLM, et al. Coronavirus as a possible cause of severe acute respiratory syndrome. Lancet 2003; 361: Number 9364, early online publication.
 12. Alraddadi BM, Watson JT, Almarashi A, et al. Risk Factors for Primary Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus Illness in Humans, Saudi Arabia, 2014. Emerg Infect Dis 2016; 22(1): 49. pmid:26692185 PubMed  
 13. Helsedirektoratet. Covid-19 - Informasjon om ny diagnosekode i ICPC-2 og fritak fra egenandel. Rundskriv til fastlegene, sendt ut via epost den 03.06.2020.
 14. WHO. Global Surveillance for human infection with novel coronavirus (2019-nCoV). Publisert 20.01.2020. www.who.int  
 15. Utbruddsgruppa ved Folkehelseinstituttet. Notat. Covid-19-epidemien: risikovurdering og respons i Norge – andre versjon. 25.02.2020. www.fhi.no  
 16. WHO. Q&A on coronaviruses (COVID-19). 04.03.2020. www.who.int  
 17. Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, et al.. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med 2020; Feb 28: Epub ahead of print. pmid:32109013 PubMed  
 18. Huang C, Wang Y, Li X, et al.. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet 2020; Epub: jan 24. pmid:31986264 PubMed  
 19. Folkehelseinstituttet. Når skal det varsles om smittsomme sykdommer? Sist oppdatert 06.07.2019. www.fhi.no  
 20. Folkehelseinstituttet. Råd til helsepersonell om nytt coronavirus (2019-nCoV). Sist oppdatert 29.01.2020. www.fhi.no  
 21. Helsedirektoratet. Slik vil vi stanse coronaviruset. Nyheter. Publisert 29.01.2020. www.helsedirektoratet.no  
 22. Chen H, Guo J, Wang C, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. Lancet 2020. doi:10.1016/S0140-6736(20)30360-3 DOI  
 23. WHO. Fact sheets. Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV). Publisert 11.03.2019. Siden besøkt 29.01.2020. www.who.int  
 • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL, Trondheim