Hopp til hovedinnhold

Denguefeber

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Virussykdom forårsaket av denguevirus som overføres ved myggstikk.
Forekomst:
Finnes i nærmere 130 tropiske og subtropiske land med antatt 390 millioner infeksjoner årlig.
Symptomer:
Klassisk denguefeber gir influensalignende sykdom med feber, hodepine, muskelverk og utslett. Ved alvorligere hemoragisk denguefeber oppstår hudblødninger og innvendige blødninger.
Funn:
Feber. Ev. medtatt allmenntilstand. Utslett hos halvparten. Hudblødninger ved hemoragisk type.
Diagnostikk:
Non-structural protein påvisbart fra 1. feberdøgn. Hurtigtester positive fra ca. 7. døgn. Serologisk u.s. analyseres ved Folkehelsa.
Behandling:
Symptomatisk behandling, væsketilskudd, ev. paracetamol mot smerter. Innleggelse i sykehus ved hemoragisk denguefeber. Vaksiner er under utprøving.

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Vaksinasjon ved reiser

Meldeplikt

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Nasjonale tjenester

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Mogens Jensenius, overlege og dr. med., spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus, Oslo
  • Svein Gunnar Gundersen, Professor og dr. med, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer, Sørlandet sykehus HF, Kristiansand