Hopp til hovedinnhold

Gulfeber

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Potensielt dødelig leverbetennelse, forårsaket av flavivirus som overføres via myggstikk.
Forekomst:
Ca. 200.000 tilfeller årlig i Afrika og Sør-Amerika mellom 15 grader sydlig og nordlig bredde. Ingen registrerte tilfeller i Norge
Symptomer:
Influensalignende symptomer i 3-4 dager, deretter spontan bedring. Ca. 15% får tilbakefall etter ca. ett døgn med leverbetennelse, gulsott og spontane blødninger
Funn:
I første fase influensalignende plager med feber. Dersom fase 2 utvikles, oppstår også gulsott og alvorlige sykdomstegn
Diagnostikk:
Levertester gir kraftig utslag i 2. fase
Behandling:
Det finnes ingen effektiv behandling mot leverbetennelsen. Gulfebervaksine har nær 100% beskyttende effekt
 • Nasjonal kompetanse­tjeneste for tropiske infeksjons­sykdommer - nettsted  
 1. Buhl MR. Flavivirusinfektioner: gul feber, denguefeber og japansk encefalitis. Ugeskr Læger 2005; 167: 4076-80. PubMed  
 2. Folkehelseinstituttet. Gulfeber - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 06.03.2019. Siden lest 20.04.2022 www.fhi.no  
 3. WHO. Yellow fever, last updated 1 May 2018. www.who.int  
 4. Monath TP. Dengue and yellow fever - challenges for the development and use of vaccines. N Engl J Med 2007; 357: 2222-5. PubMed  
 5. Yellow fever vaccine. Weekly Epidemiological Record 2003; 78: 349-60. PubMed  
 6. Bae HG, Drosten C, Emmerich P, Colebunders R, Hantson P, Pest S, Parent M, Schmitz H, Warnat MA, Niedrig M. Analysis of two imported cases of yellow fever infection from Ivory Coast and The Gambia to Germany and Belgium. J Clin Virol 2005; 33: 274-80. PubMed  
 7. Jean K, Donnelly CA, Ferguson NM, Garske T. A Meta-Analysis of Serological Response Associated with Yellow Fever Vaccination. Am J Trop Med Hyg 2016; 95:1435. PubMed  
 8. Statens legemiddelverk. Nytt om legemidler, nr. 4, 2019 Publisert 26.02.19, siden besøkt 26.02.19 legemiddelverket.no  
 9. Khromava AY, Eidex RB, Weld LH, Kohl KS, Bradshaw RD, Chen RT, Cetron MS, The Yellow Fever Vaccine Safety Group. Yellow fever vaccine: an updated assessment of advanced age as a risk factor for serious events. Vaccine 2005; 23: 3256-63. PubMed  
 10. Jentes ES, Poumerol G, Gershman MD, et al. The revised global yellow fever risk map and recommendations for vaccination, 2010: consensus of the Informal WHO Working Group on Geographic Risk for Yellow Fever. Lancet Infect Dis 2011; 11:622. PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Mogens Jensenius, overlege og dr. med., spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus, Oslo
 • Svein Gunnar Gundersen, Professor og dr. med, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer, Sørlandet sykehus HF, Kristiansand