Hopp til hovedinnhold

Japansk encefalitt

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Er en myggoverført alvorlig viral encefalitt som er utbredt i Sør-Asia inklusive en rekke populære turiststeder
Forekomst:
I Sør-Asia og den asiatiske delen av Stillehavslandene. Ifølge WHO forekommer ca. 68.000 tilfeller årlig hvorav 10.000 dør
Symptomer:
Feber, hodepine, brekninger. Etter hvert nakkestivhet, forandret mental status, rykninger, ev. kramper
Funn:
Nevrologiske utfall
Diagnostikk:
Virusisolasjon. Antistoffpåvisning i serum eller antigentester (PCR)
Behandling:
Kurativ behandling finnes ikke, og blant de overlevende er det høy forekomst av betydelige kognitive sekveler

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Forebyggende behandling

Vaksinasjon ved reiser

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Mogens Jensenius, overlege og dr. med., spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus, Oslo
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL