Hopp til hovedinnhold

Kolera

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
En akutt diarésykdom som forårsakes av toksinproduserende arter av bakterien Vibrio cholerae
Forekomst:
Opptrer i pandemier og epidemier i tropiske strøk
Symptomer:
Sykdomsbildet er karakterisert ved plutselig innsettende, vanndig diaré og brekninger. De fleste har mildt forløp
Funn:
Redusert allmenntilstand, etter hvert apati og bevisstløshet i alvorlige tilfeller
Diagnostikk:
De mest relevante prøvene i akuttfasen er elektrolytter, syre-base status, nyrefunksjon
Behandling:
Væskebehandling, ev. antibiotika

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Væskebehandling

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Tor Andre Johannessen, lege og redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Svein Gunnar Gundersen, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer, overlege ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål sykehus, professor i internasjonal helse, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo