Hopp til hovedinnhold

Kolera

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En akutt diarésykdom som forårsakes av toksinproduserende arter av bakterien Vibrio cholerae
Forekomst:
Opptrer i pandemier og epidemier i tropiske strøk
Symptomer:
Sykdomsbildet er karakterisert ved plutselig innsettende, vanndig diaré og brekninger. De fleste har mildt forløp
Funn:
Redusert allmenntilstand, etter hvert apati og bevisstløshet i alvorlige tilfeller
Diagnostikk:
De mest relevante prøvene i akuttfasen er elektrolytter, syre-base status, nyrefunksjon
Behandling:
Væskebehandling, ev. antibiotika
 • Smittevernveilederen. Kolera - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 05.10.2022. Nettsiden besøkt 02.11.22
 1. Harris JB, LaRocque RC, Qadri F, et al. Cholera. Lancet 2012; 379:2466. PubMed  
 2. WHO. Cholera. Fact sheet. Last updated 30. March 2022. www.who.int  
 3. Nelson EJ, Harris JB, Morris JG Jr, et al. Cholera transmission: the host, pathogen and bacteriophage dynamic. Nat Rev Microbiol 2009; 7:693. PubMed  
 4. Smittevernveilederen. Kolera - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 05.10.2022. fhi.no  
 5. Leibovici-Weissman Y, Neuberger A, Bitterman R, et al. Antimicrobial drugs for treating cholera. Cochrane Database Syst Rev 2014 Jun 19;6:CD008625. Cochrane (DOI)  
 6. CDC: Cholera rehydration therapy. Page last reviewed: October 2, 2020. Nettsiden besøkt 26.07.21. www.cdc.gov  
 7. Gregorio GV, Gonzales MLM, Dans LF, Martinez EG. Polymer‐based oral rehydration solution for treating acute watery diarrhoea. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD006519. DOI: 10.1002/14651858.CD006519.pub3. DOI  
 8. Saha D, Karim MM, Khan WA, Ahmed S, Salam MA, Bennish ML. Single-dose azithromycin for the treatment of cholera in adults. N Engl J Med 2006; 354: 2452-62. New England Journal of Medicine  
 9. Roy SK, Hossain MJ, Khatun W, et al. Zinc supplementation in children with cholera in Bangladesh: randomised controlled trial. BMJ 2008; 336: 266-8. PubMed  
 10. Sinclair D, Abba K, Zaman K, Qadri F, Graves PM. Oral vaccines for preventing cholera. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 3. Art. No.: CD008603. DOI: 10.1002/14651858.CD008603.pub2 DOI  
 11. Bi Q, Ferreras E, Pezzoli L, et al. Protection against cholera from killed whole-cell oral cholera vaccines: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis 2017; 17: 1080–88. PMID: 28729167 PubMed  
 • Tor Andre Johannessen, lege og redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Svein Gunnar Gundersen, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer, overlege ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål sykehus, professor i internasjonal helse, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo