Hopp til hovedinnhold

Lassafeber

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Lassafeber er en viral hemorragisk feber forårsaket av Lassavirus. Virusreservoir hos rotter
Forekomst:
Tilstanden er endemisk i Vest-Afrika
Symptomer:
Sykdommen er mild og gir ingen synlige symptomer hos omtrent 80%, mens 20% får en alvorlig multisystem sykdom
Funn:
Feber, allmennsymptomer, hodepine, brystsmerter. I tidlig fase umulig å skille klinisk fra malaria og tyfoidfeber. 
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelse er PCR og serologi
Behandling:
Ribavarin intravenøst innen 6. sykdomsdag medfører 90% redusert dødelighet. Ingen tilgjengelig vaksine

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie og kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL