Hopp til hovedinnhold

Lepra, spedalskhet

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Er en alvorlig, kronisk infeksjonssykdom forårsaket av Mycobacterium leprae som kan føre til alvorlige nevrologiske skader
Forekomst:
Tilstanden er fortsatt endemisk i områder av verden som India, Vietnam, Filippinene
Symptomer:
Hos en eksponert mottakelig person debuterer tilstanden som en hudlesjon
Funn:
Hudlesjoner og forstørrede perifere nerver med nedsatt funksjon er de kliniske kjennetegnene
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelse er hudutstryk til påvisning av syrefaste bakterier
Behandling:
Multidrugbehandling inkluderer en kombinasjon av rifampicin, dapson og clofazimin

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Bilder

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL