Hopp til hovedinnhold

Lepra, spedalskhet

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er en alvorlig, kronisk infeksjonssykdom forårsaket av Mycobacterium leprae som kan føre til alvorlige nevrologiske skader
Forekomst:
Tilstanden er fortsatt endemisk i områder av verden som India, Vietnam, Filippinene
Symptomer:
Hos en eksponert mottakelig person debuterer tilstanden som en hudlesjon
Funn:
Hudlesjoner og forstørrede perifere nerver med nedsatt funksjon er de kliniske kjennetegnene
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelse er hudutstryk til påvisning av syrefaste bakterier
Behandling:
Multidrugbehandling inkluderer en kombinasjon av rifampicin, dapson og clofazimin
  1. Smittevernveilederen. Lepra (spedalskhet) - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 02.02.2019.
  2. WHO. Leprosy (Hansen's disease). Last updated 10 May 2021. www.who.int  
  3. Reinar LM, Forsetlund L, Lehman LF, Brurberg KG. Interventions for ulceration and other skin changes caused by nerve damage in leprosy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 7. Art. No.: CD012235. The Cochrane Library  
  4. Truman RW, Singh P, Sharma R, et al. Probalbe zoonotic leprosy in the southern United States. N Engl J Med 2011; 364: 1626-33. New England Journal of Medicine  
  5. Zhang FR, Huang W, Chen SM, et al. Genomewide association study of leprosy. N Engl J Med 2009; 361: 2609-18. New England Journal of Medicine  
  6. Scollard DM, Adams LB, Gillis TP, et al. The continuing challenges of leprosy. Clin Microbiol Rev 2006; 19: 338-81. PubMed  
  7. Setia MS, Steinmaus C, Ho CS, et al. The role of BCG in prevention of leprosy: a meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2006;6:162-170 PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL