Hopp til hovedinnhold

Leptospirose

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Leptospirose er en akutt og ofte alvorlig infeksjon, en zoonose, som skyldes spiroketen Leptospira interrogans
Forekomst:
Sykdommen er svært sjelden i Norge
Symptomer:
Ofte mildt sykdomsbilde i form av influensaliknende bilde eller feber av ukjent årsak
Funn:
Ved utvikling av alvorlig sykdom ofte raskt forløp med feber, hodepine, frysninger, hode- og muskelsmerter og øyebetennelse
Diagnostikk:
Agenspåvisning ved dyrkning på spesialmedium fra blod, spinalvæske eller urin. Antistoffpåvisning med økende antistofftiter
Behandling:
Ev. antibiotika
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Svein Gunnar Gundersen, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer, overlege ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål sykehus, professor i internasjonal helse, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo