Hopp til hovedinnhold

Leptospirose

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Leptospirose er en akutt og ofte alvorlig infeksjon, en zoonose, som skyldes spiroketen Leptospira interrogans
Forekomst:
Sykdommen er svært sjelden i Norge
Symptomer:
Ofte mildt sykdomsbilde i form av influensaliknende bilde eller feber av ukjent årsak
Funn:
Ved utvikling av alvorlig sykdom ofte raskt forløp med feber, hodepine, frysninger, hode- og muskelsmerter og øyebetennelse
Diagnostikk:
Agenspåvisning ved dyrkning på spesialmedium fra blod, spinalvæske eller urin. Antistoffpåvisning med økende antistofftiter
Behandling:
Ev. antibiotika
  1. Folkehelseinstituttet. Leptospirose. Smittevernveilederen, sist oppdatert 07.07.2019. www.fhi.no  
  2. Hartskeerl RA, Collares-Pereira M, Ellis WA. Emergence, control and re-emerging leptospirosis: dynamics of infection in the changing world. Clin Microbiol Infect 2011; 17:494. PubMed  
  3. Day N. Epidemiology, microbiology, clinical manifestations, and diagnosis of leptospirosis. UpToDate, last updated Sep 26, 2019. UpToDate  
  4. Day N. Leptospirosis: Treatment and prevention. UpToDate, last updated Nov 20, 2020. UpToDate  
  5. Brett-Major DM, Lipnick RJ. Antibiotic prophylaxis for leptospirosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: CD007342. DOI: 10.1002/14651858.CD007342.pub2. DOI  
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Svein Gunnar Gundersen, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer, overlege ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål sykehus, professor i internasjonal helse, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo