Hopp til hovedinnhold

Malaria

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjon i de røde blodcellene med Plasmodium-parasitten. Opphold i endemiske områder uten profylakse (medikamentell, fysisk) disponerer. Gravide og barn er særlig utsatte for alvorlig falciparum-infeksjon
Forekomst:
I Norge ble det i 2018 meldt 54 tilfeller av sykdommen
Symptomer:
Tilbakevendende anfall med frysninger, feber og svette. Hodepine, myalgier, artralgier
Funn:
Kan påvise hepatosplenomegali
Diagnostikk:
Blodutstryk gir diagnosen når utført av trenet undersøker. Ved alvorlig falciparuminfeksjon foreligger forhøyede leverprøver, hemolytisk ikterus, anemi, retikulocytose og trombocytopeni
Behandling:
Behandlingsvalg er avhengig av alvorlighetsgrad og sannsynlighet for resistens. Myggstikk- og legemiddelprofylakse ved opphold i endemiske områder
 • Nasjonal kompetanse­tjeneste for tropiske infeksjons­sykdommer - nettsted  
 1. Behrens R. Malaria infection. BMJ Best Practice, last updated 16 Nov 2021. bestpractice.bmj.com  
 2. WHO: Fact Sheet. Malaria. 08 December 2022. www.who.int  
 3. Folkehelseinstituttet: Malaria - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 20.09.2022. www.fhi.no  
 4. Fuehrer HP, Noedl H. Recent advances in detection of Plasmodium ovale: implications of separation into the two species Plasmodium ovale wallikeri and Plasmodium ovale curtisi. J Clin Microbiol 2014; 52: 387-91. pmid:24478466 PubMed  
 5. Taylor SM, Molyneux ME, Simel DL, Meshnick SR, Juliano JJ. Does this patient have malaria? JAMA 2010; 304: 2048-56. PubMed  
 6. Ashley EA, Phyo AP, Woodrow CJ. Malaria. Seminar. Lancet 2018. doi:10.1016/S0140-6736(18)30324-6 DOI  
 7. Freedman DO. Malaria Prevention in Short-Term Travelers. Review article. N Engl J Med 2008; 359: 603-12. PubMed  
 8. Abba KKirkham AJOlliaro PL, et al. Rapid diagnostic tests for diagnosing uncomplicated non-falciparum or Plasmodium vivax malaria in endemic countries. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Dec 18;12:CD011431. . The Cochrane Library  
 9. Agarwal R, Choi L, Johnson S, Takwoingi Y. Rapid diagnostic tests for Plasmodium vivax malaria in endemic countries. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 11. Art. No.: CD013218. DOI: 10.1002/14651858.CD013218.pub2. The Cochrane Library  
 10. Daily JP, Minuti A, Khan N. Diagnosis, Treatment, and Prevention of Malaria in the US: A Review. JAMA. 2022;328(5):460–471. PMID: 35916842 PubMed  
 11. Kozlov M. Resistant mosquito threatens Africa’s fight against malaria. Nature News, 02 November 2022. www.nature.com  
 12. Malariaveilederen. Legemidler brukt som forebygging mot malaria. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 23.03.2018. www.fhi.no  
 13. Helsedirektoratet. Antibiotika i sykehus. Malaria. Sist faglig oppdatert: 16. juni 2022. www.helsedirektoratet.no  
 14. Shahbodaghi SD, Rathjen NA. Malaria: Prevention, Diagnosis, and Treatment. Am Fam Physician. 2022;106(3):270-278. PubMed  
 15. Pryce J, Richardson M, Lengeler C. Insecticide‐treated nets for preventing malaria. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 11. Art. No.: CD000363. DOI: 10.1002/14651858.CD000363.pub3. The Cochrane Library  
 16. Tickell-Painter M, Maayan N, Saunders R, et al. Mefloquine for preventing malaria during travel to endemic areas. Cochrane Database Syst Rev 2017. pmid:29083100 PubMed  
 17. González R, Pons‐Duran C, Piqueras M, et al. Mefloquine for preventing malaria in pregnant women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 11. Art. No.: CD011444. DOI: 10.1002/14651858.CD011444.pub3. DOI  
 18. Radeva‐Petrova D, Kayentao K, ter Kuile FO, Sinclair D, Garner P. Drugs for preventing malaria in pregnant women in endemic areas: any drug regimen versus placebo or no treatment. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 10. Art. No.: CD000169. DOI: 10.1002/14651858.CD000169.pub3. The Cochrane Library  
 19. Lalloo DG, Hill CR. Preventing malaria in travellers . BMJ 2008; 336: 1362-6. PubMed  
 20. First malaria vaccine receives positive scientific opinion from EMA. European Medicines Agency. Press release 24.07.2015
 21. Chandramohan D, Zongo I, Sagara I, et al. Seasonal Malaria Vaccination with or without Seasonal Malaria Chemoprevention published online ahead of print, 2021 Aug 25. N Engl J Med. 2021;10.1056/NEJMoa2026330. doi:10.1056/NEJMoa2026330 DOI  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Svein Gunnar Gundersen, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer, overlege ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål sykehus, professor i internasjonal helse, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo