Hopp til hovedinnhold

Malaria

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Infeksjon i de røde blodcellene med Plasmodium-parasitten. Opphold i endemiske områder uten profylakse (medikamentell, fysisk) disponerer. Gravide og barn er særlig utsatte for alvorlig falciparum-infeksjon
Forekomst:
I Norge ble det i 2018 meldt 54 tilfeller av sykdommen
Symptomer:
Tilbakevendende anfall med frysninger, feber og svette. Hodepine, myalgier, artralgier
Funn:
Kan påvise hepatosplenomegali
Diagnostikk:
Blodutstryk gir diagnosen når utført av trenet undersøker. Ved alvorlig falciparuminfeksjon foreligger forhøyede leverprøver, hemolytisk ikterus, anemi, retikulocytose og trombocytopeni
Behandling:
Behandlingsvalg er avhengig av alvorlighetsgrad og sannsynlighet for resistens

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Hva bør man kontrollere

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Bilder/plansjer

Kilder

Nasjonale tjenester

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Svein Gunnar Gundersen, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer, overlege ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål sykehus, professor i internasjonal helse, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo