Hopp til hovedinnhold

Pest

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Sykdom som skyldes smitte med Yersinia pestis. Smitter med loppestikk av lopper fra gnagere (oftest rotter). Noen ganger aerosol smitte (lungepest). Opptrer hos mennesker henholdsvis som byllepest, lungepest eller som septikemi
Forekomst:
En pandemi på 1300-tallet tok livet av omtrent 50.000.000. Fra 2010 til 2015 ble det rapportert om 3248 tilfeller på verdensbasis, av disse døde 584. Utbrudd på Madagaskar i 2017 med > 2000 tilfeller, av disse døde 202 
Symptomer:
Høy feber, hodepine, magesmerter og frysninger. Ved byllepest forstørrete og smertefulle lymfeknuter med erytem og ødem på huden, spesielt i lysken, armhuler eller nakke. Ev. symptomer på pneumoni, sepsis eller meningitt 
Funn:
Ved byllepest kan hovne lymfeknuter sprekke og tømme seg. Pneumonitegn ved lungepest. Ev. tegn på sepsis eller meningitt. Ved langtkommen sykdom ev. hemoragisk purpura
Diagnostikk:
Agenspåvisning med hurtigtest i endemiske områder, ev. dyrkning. Serologiske tester
Behandling:
Antibiotikabehandling bør igangsettes så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. Ubehandlet ligger dødeligheten mellom 50 - 100 %, med optimal behandling under 5 %
 1. Stout J. Clinical manifestations, diagnosis, and treatment og plague (Yersinia pestis infection). UpToDate, last updated Oct 20, 2020. www.uptodate.com  
 2. Williams J: Yersinia infection. BMJ Best Practice. Last updated 30 Apr 2019. bestpractice.bmj.com  
 3. Blystad H. Pest. Smittevernboka, Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 30.12.2013.
 4. Prentice MB, Rahalison L. Plague. Lancet 2007; 369:1196. PubMed  
 5. Oeding P. The black death in Norway. Tidsskr Nor Laegeforen1990; 110: 2204-8. PubMed  
 6. WHO: Faktaark pest (Fact sheet N°267). Oppdatert 31. oktober 2017. www.who.int  
 7. Folkehelseinstituttet. Nettpublikasjoner; Smittevernveilederen: Pest. Sist oppdatert 28.12.2018. www.fhi.no  
 8. Prentice MB, Rahalison L . Plague. Lancet 2007; 369(9568): 1196. pmid:17416264 PubMed  
 9. Daya M, Nakamura Y . Pulmonary disease from biological agents: anthrax, plague, Q fever, and tularemia. Crit Care Clin 2005; 21(4): 747. pmid:16168313 PubMed  
 10. Helsedirektoratet. Antibiotika i sykehus. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Sist oppdatert 24.10.2017. helsedirektoratet.no  
 11. Jefferson T, Demicheli V, Pratt M. Vaccines for preventing plague. Cochrane Database of Systematic Reviews 1998, Issue 1. Art. No.: CD000976. DOI: 10.1002/14651858.CD000976. DOI  
 12. Tao P, Mahalingam M, Zhu J, et al. A Bivalent Anthrax-Plague Vaccine That Can Protect against Two Tier-1 Bioterror Pathogens, Bacillus anthracis and Yersinia pestis. Front Immunol 2017 Jun; 26;8: 687. pmid:28694806 PubMed  
 • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL