Hopp til hovedinnhold

Pest

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Sykdom som skyldes smitte med Yersinia pestis. Smitter med loppestikk av lopper fra gnagere (oftest rotter). Noen ganger aerosol smitte (lungepest). Opptrer hos mennesker henholdsvis som byllepest, lungepest eller som septikemi
Forekomst:
En pandemi på 1300-tallet tok livet av omtrent 50.000.000. Fra 2010 til 2015 ble det rapportert om 3248 tilfeller på verdensbasis, av disse døde 584. Utbrudd på Madagaskar i 2017 med > 2000 tilfeller, av disse døde 202 
Symptomer:
Høy feber, hodepine, magesmerter og frysninger. Ved byllepest forstørrete og smertefulle lymfeknuter med erytem og ødem på huden, spesielt i lysken, armhuler eller nakke. Ev. symptomer på pneumoni, sepsis eller meningitt 
Funn:
Ved byllepest kan hovne lymfeknuter sprekke og tømme seg. Pneumonitegn ved lungepest. Ev. tegn på sepsis eller meningitt. Ved langtkommen sykdom ev. hemoragisk purpura
Diagnostikk:
Agenspåvisning med hurtigtest i endemiske områder, ev. dyrkning. Serologiske tester
Behandling:
Antibiotikabehandling bør igangsettes så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. Ubehandlet ligger dødeligheten mellom 50 - 100 %, med optimal behandling under 5 %

Kjerneopplysninger

Definisjon

Historie

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Vaksinasjon

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Pasientinformasjon

Illustrasjoner

Bilder

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL