Hopp til hovedinnhold

Q-feber

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjonssykdom/zoonose forårsaket av bakterien Coxiella burnetti
Forekomst:
Globalt utbredt zoonose, sjelden importsykdom i Norge
Symptomer:
Akutt sykdom gir influensaliknende symptomer med feber, frysninger og hodepine, samt utvikling av pneumoni eller leverbetennelse
Funn:
Er få, ev. tegn på lungebetennelse, ev. utslett
Diagnostikk:
Antistoffpåvisning i akutt- og rekonvalesent fase
Behandling:
Antibiotika, vanligvis tetrasykliner
  1. Raoult D, Marrie T, Mege J. Natural history and pathophysiology of Q fever. Lancet Infect Dis 2005; 5:219. PubMed  
  2. Hartzell JD, Wood-Morris RN, Martinez LJ, Trotta RF. Q fever: epidemiology, diagnosis, and treatment. Mayo Clin Proc 2008; 83:574. PubMed  
  3. Eldin C, Mélenotte C, Mediannikov O, et al. From Q Fever to Coxiella burnetii Infection: a Paradigm Change. Clin Microbiol Rev. 2017;30(1):115-190. PMID: 27856520 PubMed  
  4. Smittevernveilederen. Q-feber - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 05.04.2019.
  5. Bjark P, Flø R. En pasient med høy feber, ascites og utslett. Tidsskr Nor Legeforen 2000; 120: 1769-72. Tidsskrift for Den norske legeforening  
  6. Raoult D. Treatment and prevention of Q fever. UpToDate, last updated Jan 04, 2018. UpToDate  
  7. CDC Health Advisory. Potential for Q fever infection among travelers returning from Iraq and the Netherlands. CDC 2010.
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL