Hopp til hovedinnhold

Q-feber

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Infeksjonssykdom/zoonose forårsaket av bakterien Coxiella burnetti
Forekomst:
Globalt utbredt zoonose, sjelden importsykdom i Norge
Symptomer:
Akutt sykdom gir influensaliknende symptomer med feber, frysninger og hodepine, samt utvikling av pneumoni eller leverbetennelse
Funn:
Er få, ev. tegn på lungebetennelse, ev. utslett
Diagnostikk:
Antistoffpåvisning i akutt- og rekonvalesent fase
Behandling:
Antibiotika, vanligvis tetrasykliner

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Andre undersøkelser

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forebyggende behandling

Meldeplikt

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL