Hopp til hovedinnhold

Rabies

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Dødelig virussykdom som overføres ved spytt eller bitt fra pattedyr eller flaggermus, og som angriper sentralnervesystemet
Forekomst:
En zoonose som forekommer over hele verden, unntatt noen få øynasjoner eller halvøyer
Symptomer:
Etter en inkubasjonstid på rundt 1-3 måneder, har rabies et raskt forløp. Sykdommen debuterer med smerter og ubehag i og rundt bittstedet, samt uspesifikk sykdomsfølelse. Deretter følger uro, angstanfall, kramper, lammelser og død
Funn:
Voldsom hyperaktivitet, aggresjon, hyperventilasjon, øket spyttsekresjon og krampeanfall. Hydrofobi. Gradvis økende pareser og koma
Diagnostikk:
Vanligvis klinisk diagnose, ev. påvisning av virus, ev. serologi
Behandling:
Etter bitt fra mulig rabid dyr, foretas grundig vask med såpevann. Posteksponeringsvaksine og spesifikt humant rabiesimmunglobulin igangsettes så raskt som mulig. Tiltak avhenger av eksponeringskategori
 1. Warrell MJ, Warrell DA. Rabies and other lyssavirus diseases. Lancet 2004; 363: 959-69. PubMed  
 2. Handeland K, Ørpetveit I, Mørk T, Fuglei, E. Rabiesundersøkelse av 230 fangsta fjellrever på Svalbard 2010-2012. Veterinærinstituttets rapportserie 2013; 5: 1-7. PubMed  
 3. Folkehelseinstituttet: Påvist rabies hos flaggermus i Norge. Publisert 13.10.15. www.fhi.no  
 4. Blystad H, Iversen BG. Et importtilfelle av rabies i Sverige. MSIS ukerapport 29; 2000.
 5. Folkehelseinstituttet. Nyheter 2019. Påvist tilfelle av rabies. Publisert 03.05.2019. www.fhi.no  
 6. WHO. Fact Sheet on rabies. Last updated 13 September 2018. www.who.int  
 7. Nygård K, Sandbu S, Mehl R, Tharaldsen J. Flaggermus og rabies. MSIS Ukerapport 5, 2003.
 8. Folkehelseinstituttet, Smittevernveilederen. Rabies - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 15.03.2022. Siden lest 19.07.2022. www.fhi.no  
 9. Badrane H, Bahloul C, Perrin P, Tordo N. Evidence of two Lyssavirus phylogroups with distinct pathogenicity and immunogenicity. J Virol 2001; 75: 3268-76. PubMed  
 10. Knobel DL, Cleaveland S, Coleman PG, et al. Re-evaluating the burden of rabies in Africa and Asia. Bull World Health Organ 2005; 83:360. PubMed  
 11. Vaksinasjonsveilederen. Rabiesvaksine og rabiesimmunglobulin - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 17.06.2019. Siden besøkt 13.09.2019. www.fhi.no  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Svein Gunnar Gundersen, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer, overlege ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål sykehus, professor i internasjonal helse, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo