Hopp til hovedinnhold

Rabies

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Dødelig virussykdom som overføres ved spytt eller bitt fra pattedyr eller flaggermus, og som angriper sentralnervesystemet
Forekomst:
En zoonose som forekommer over hele verden, unntatt noen få øynasjoner eller halvøyer
Symptomer:
Etter en inkubasjonstid på rundt 1-3 måneder, har rabies et raskt forløp. Sykdommen debuterer med smerter og ubehag i og rundt bittstedet, samt uspesifikk sykdomsfølelse. Deretter følger uro, depresjon og angstanfall
Funn:
Voldsom hyperaktivitet, aggresjon, hyperventilasjon, øket spyttsekresjon og krampeanfall. Hydrofobi. Gradvis økende pareser og koma
Diagnostikk:
Vanligvis klinisk diagnose, ev. påvisning av virus, ev. serologi
Behandling:
Etter bitt fra mulig rabid dyr, foretas grundig vask med såpevann. Posteksponeringsvaksine og spesifikt humant rabiesimmunglobulin igangsettes så raskt som mulig. Tiltak avhenger av eksponeringskategori

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forebyggende behandling

Vaksinasjon/preeksposisjonell immunisering/profylakse

Kontroll av hunder og katter

Meldeplikt

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Svein Gunnar Gundersen, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer, overlege ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål sykehus, professor i internasjonal helse, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo