Hopp til hovedinnhold

Rickettsioser

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En gruppe zoonoser forårsaket av Rickettsia eller Orientia-bakterier. Overføres ved bitt av lus, lopper, midd eller flått. Inndeles i 2 hovedgrupper: Flekktyfusgruppen og Flekkfebergruppen.
Forekomst:
Hyppig i tropiske og subtropiske strøk. I Norge er afrikansk flåttfeber vanligst, finnes etter opphold i Afrika sør for Sahara.
Symptomer:
Vanlig er akutt innsettende feber, hodepine, muskelsmerter og utslett.
Funn:
Ved flått eller middbåren infeksjon finnes ofte et svart, skorpebelagt område ved bittstedet (eshar).
Diagnostikk:
Diagnosen kan bekreftes ved PCR fra eshar eller blod, eventuelt med antistoffundersøkelse.
Behandling:
Antibiotika, som regel doksycyklin.
  1. Nicholson WL, Paddock CD. Rickettsial (Spotted & Typhus Fevers) & Related Infections, including Anaplasmosis & Ehrlichiosis. Centers for Disease Control and Prevention. Page last reviewed: May 31, 2017. wwwnc.cdc.gov  
  2. Smittervernveilederen. Flekktyfus og andre rickettsioser - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 27.12.2018. fhi.no  
  3. Johnston V, Stockley JM, Dockrell D et al. Fever in returned travellers presenting in the United Kingdom: recommendations for investigation and initial management. J Infect Dis 2009; 59: 1-18. PubMed  
  4. Askling HH, Lesko B, Vene S, et al. Serologic analysis of returned travelers with fever, Sweden. Emerg Infect Dis 2009; 15: 1805-8. PubMed  
  5. Jensenius M, Fournier PE, Vene S et al. African tick bite fever in travelers to rural sub-Equatorial Africa. Clin Infect Dis 2003; 36: 1411-7. PubMed  
  6. Jensenius M, Davis X, von Sonnenburg F, et al. Multicenter GeoSentinel analysis of rickettsial diseases in international travelers, 1996–2008. Emerg Infect Dis. 2009 Nov;15:1791–8.
  7. Kibsgaard L, Lindberg J, Villumsen S, Schade Larsen C. Rickettsiose som differentialdiagnostisk overvejelse ved rejserelateret feber . Ugeskr Læger 2012; 174: 1525. Ugeskrift for Læger  
  8. Sexton DJ, McClain MT. Other spotted fever group rickettsial infections. UpToDate, last updated Sep 12, 2017. UpToDate  
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Mogens Jensenius, overlege, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Oslo