Hopp til hovedinnhold

Rickettsioser

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
En gruppe zoonoser forårsaket av Rickettsia eller Orientia-bakterier. Overføres ved bitt av lus, lopper, midd eller flått. Inndeles i 2 hovedgrupper: Flekktyfusgruppen og Flekkfebergruppen.
Forekomst:
Hyppig i tropiske og subtropiske strøk. I Norge er afrikansk flåttfeber vanligst, finnes etter opphold i Afrika sør for Sahara.
Symptomer:
Vanlig er akutt innsettende feber, hodepine, muskelsmerter og utslett.
Funn:
Ved flått eller middbåren infeksjon finnes ofte et svart, skorpebelagt område ved bittstedet (eshar).
Diagnostikk:
Diagnosen kan bekreftes ved PCR fra eshar eller blod, eventuelt med antistoffundersøkelse.
Behandling:
Antibiotika, som regel doksycyklin.

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Mikrobiologisk diagnose

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Prognose

Pasientinformasjon

Illustrasjoner

Bilder

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Mogens Jensenius, overlege, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Oslo