Hopp til hovedinnhold

Tilbakefallsfeber

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Tilbakefallsfebre er spiroketinfeksjoner forårsaket av arter av spiralbakterien Borrelia, som gir sepsis med typiske tilbakevendende feberanfall. Sykdommen overføres gjennom lus (epidemisk type) eller flått (endemisk type)
Forekomst:
Forekommer i tropiske/subtropiske strøk
Symptomer:
Brått oppstått feber, frostanfall, hodepine. Etter noen dager raskt feberfri i noen dager, før ny(e) feberepisode(r)
Funn:
Sepsispreget klinisk bilde, ev. utslett på ekstremiteter
Diagnostikk:
Agenspåvisning ved mikroskopi av blod ved feberanfall
Behandling:
Antibiotika
  1. Folkehelseinstituttet. Tilbakefallsfeber - veileder for helsepersonell. Smittevernveilederen, sist oppdatert 07.07.2019. fhi.no  
  2. CDC. Tick-borne relapsing fever. Center for Disease Control and Prevention, 2015 .
  3. Warrell DA. Louse-borne relapsing fever (Borrelia recurrentis infection). Epidemiol Infect. 2019 Jan;147:e106. PMID: 30869050 PubMed  
  4. Barbour AG. Clinical features, diagnosis, and management of relapsing fever. UpToDate, last updated June 24, 2015. UpToDate  
  5. Jensenius M, Myrvang G. Importfeber. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118: 402-6 PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør av NEL