Hopp til hovedinnhold

Tilbakefallsfeber

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Tilbakefallsfebre er spiroketinfeksjoner forårsaket av arter av spiralbakterien Borrelia, som gir sepsis med typiske tilbakevendende feberanfall. Sykdommen overføres gjennom lus (epidemisk type) eller flått (endemisk type)
Forekomst:
Forekommer i tropiske/subtropiske strøk
Symptomer:
Brått oppstått feber, frostanfall, hodepine. Etter noen dager raskt feberfri i noen dager, før ny(e) feberepisode(r)
Funn:
Sepsispreget klinisk bilde, ev. utslett på ekstremiteter
Diagnostikk:
Agenspåvisning ved mikroskopi av blod ved feberanfall
Behandling:
Antibiotika

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Meldeplikt

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør av NEL