Hopp til hovedinnhold

Tungiasis

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Ektoparasitær hudsykdom som er forårsaket av infestasjon med sandloppen Tunga penetrans - også kjent som "jigger flea"
Forekomst:
Prevalensen er i endemiske områder 21% til 83%. Ingen tilfeller i Norge
Symptomer:
Kul i huden med egg og brunlige fæcestråer omkring den sentrale åpning
Funn:
Hjemvendte reisende presenterer seg sjelden med mere enn en enkelt lesjon, og forløpet er som regel selvbegrensende
Diagnostikk:
Ingen tilleggsundersøkelser
Behandling:
Fjerne loppen in toto
  1. Rathe M, Rafn Aa, Pulsen T, Mohey R. Et tilfælde af tungiasis efter rejse i Kenya. Ugeskr Læger 2009; 171: 818. Ugeskrift for Læger  
  2. Smith DS. Tungiasis. Medscape, last updated May 01, 2018. emedicine.medscape.com  
  3. Cestari TF, Pessato S, Ramos-e-Silva. Tungiasis and myiasis. Clin Dermatol 2007; 25: 158-64. PubMed  
  4. Jalava-Karvinen P, Marttila H, Talve L, et al. Imported tungiasis in a Finnish journalist: the first case reported from the Nordic countries. APMIS 2008; 116: 219-22. pmid:18377589 PubMed  
  5. Heukelbach J. Tungiasis. Orphanet Encyclopedia (mars 2008).
  6. Feldmeier H, Eisele M, Saboia-Moura RC et al. Severe tungiasis in underprivileged communities: case series from Brazil. Emerg Infect Dis 2003; 9: 949-55. PubMed  
  7. Gibbs SS. The diagnosis and treatment of tungiasis. Br J Dermatol. 2008 Sep. 159(4):981.
  8. Feldmeier H, Heukelbach J, Eisele M et al. Bacterial superinfection in human tungiasis. Trop Med Int Health 2002; 7: 559-64. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim