Hopp til hovedinnhold

Tyfoid- og paratyfoidfeber

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Salmonellainfeksjon med diaré og feber og allmennsymptomer, ev. sepsis
Forekomst:
Forekommer i dag nesten utelukkende som importtilfeller i Norge
Symptomer:
I prodromfasen økende sykdomsfølelse med magesmerter, utspilt mage, hodepine, hoste og sår hals, obstipasjon. Etter hvert tiltakende feber og ev. "ertesuppe" diaré
Funn:
Tidlig få kliniske funn. Senere utvikles splenomegali, abdominal distensjon og ømhet, og tidvis tegn til meningeal irritasjon
Diagnostikk:
Tilleggsprøver er blodstatus, blodkulturer og dyrkning av avføring
Behandling:
Antibiotika
 1. Bhan MK, Bahl R, Bhatnagar S. Typhoid and paratyphoid fever. Lancet 2005; 366: 749-62. PubMed  
 2. Smittevernveilederen. Tyfoidfeber - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 13.10.2018. www.fhi.no  
 3. Smittevernveilederen. Paratyfoidfeber - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 04.04.2019. www.fhi.no  
 4. Krogh K, Hermansen NO, Wathne K-O. Tyfoid- og paratyfoidfeber hos barn. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1640-2. PubMed  
 5. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Extensively Drug-Resistant Salmonella Typhi Infections Among U.S. Residents Without International Travel. Healt Alert Network 2021. emergency.cdc.gov  
 6. WHO. Typhoid. Last updated 31 January 2018. www.who.int  
 7. Nath G, Maurya P. Drug resistance patterns in Salmonella enterica subspecies enterica serotype Typhi strains isolated over a period of two decades, with special reference to ciprofloxacin and ceftriaxone. Int J Antimicrob Agents 2010; 35:482. PubMed  
 8. Norsk Legemiddelhåndbok for helsepersonell 2016. Tyfoid- og paratyfoidfeber. Oslo 2016. legemiddelhandboka.no  
 9. Sur D, Ochiai RL, Bhattacharya SK, et al. A cluster-randomized effectiveness trial of Vi Typhoid Vaccine in India. N Engl J Med 2009; 361: 335-44. New England Journal of Medicine  
 10. Qadri F, Khanam F, Liu X, et al. Protection by vaccination of children against typhoid fever with a Vi-tetanus toxoid conjugate vaccine in urban Bangladesh: a cluster-randomised trial. Lancet 2021. pmid:34384540 PubMed  
 11. Anwar E, Goldberg E, Fraser A, Acosta CJ, Paul M, Leibovici L. Vaccines for preventing typhoid fever. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 1. Art. No.: CD001261. DOI: 10.1002/14651858.CD001261.pub3. DOI  
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL