Hopp til hovedinnhold

Vestnilfeber

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Infeksjon forårsaket av vestnilvirus, som overføres ved myggstikk
Forekomst:
Endemisk i Midt-Østen, Asia, Afrika og USA. Siste 10 år epidemier i flere europeiske land
Symptomer:
Etter smitte er rundt 80% symptomfri, ca. 20% får forbigående influensalignende sykdom, mens <1% utvikler alvorlig hjerne- eller hjernehinne-betennelse
Funn:
Ved hjernebetennelse ses feber, hodepine, nakkestivhet, bevissthetsforandringer, kramper, slappe lammelser 
Diagnostikk:
Diagnosen bekreftes ved påvisning av antistoffer i blod eller ryggmargsvæske
Behandling:
Det finnes ingen spesifikk behandling mot viruset, heller ingen vaksine. Dårlige pasienter innlegges for intensivbehandling

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Meldeplikt

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Meldingsplikt

Pasientinformasjon

Hva bør du informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL