Hopp til hovedinnhold

Vestnilfeber

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjon forårsaket av vestnilvirus, som overføres ved myggstikk
Forekomst:
Endemisk i Midt-Østen, Asia, Afrika og USA. Siste 10 år epidemier i flere europeiske land
Symptomer:
Etter smitte er rundt 80% symptomfri, ca. 20% får forbigående influensalignende sykdom, mens <1% utvikler alvorlig hjerne- eller hjernehinne-betennelse
Funn:
Ved hjernebetennelse ses feber, hodepine, nakkestivhet, bevissthetsforandringer, kramper, slappe lammelser 
Diagnostikk:
Diagnosen bekreftes ved påvisning av antistoffer i blod eller ryggmargsvæske
Behandling:
Det finnes ingen spesifikk behandling mot viruset, heller ingen vaksine. Dårlige pasienter innlegges for intensivbehandling
 1. Solomon T, Ooi MH, Beasley DWC, Mallewa M. West Nile encephalitis. BMJ 2003; 326: 865-9. PubMed  
 2. Carson PJ, Prince HE, Biggerstaff BJ, et al. Characteristics of antibody responses in West Nile virus-seropositive blood donors. J Clin Microbiol 2014 Jan; 52(1): 57-60. pmid:24131687 PubMed  
 3. Hadfield J, Brito AF, Swetnam DM, et al. Twenty years of West Nile virus spread and evolution in the Americas visualized by Nextstrain. PLoS Pathog. 2019;15(10):e1008042. Published 2019 Oct 31. PMID: 31671157. PubMed  
 4. Folkehelseinstituttet. Auka tilfelle av vestnilfeber i store delar av Sør- og Mellom-Europa. Nyheter 2018. Sist oppdatert 28.09.2018. www.fhi.no  
 5. Folkehelseinstituttet. Vestnilfeber - veileder for helsepersonell. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 12.01.2019. fhi.no  
 6. Petersen LR, Brault AC, Nasci RS. West Nile Virus: Review of the literature. JAMA 2013; 310: 308-15. Journal of the American Medical Association  
 7. Oliphant T, Engle M, Nybakken GE, Doane C, Johnson S, Huang L, et al. Development of a humanized monoclonal antibody with therapeutic potential against West Nile virus. Nat Med 2005; 11: 522-30. PubMed  
 8. Amanna IJ, Slifka MK. Current trends in West Nile virus vaccine development. Expert Rev Vaccines 2014 May; 13(5): 589-608. pmid:24689659 PubMed  
 9. Centers for Disease Control and Prevention. West Nile Virus Home. Symptoms, Diagnosis, &amp; Treatment. Sist oppdatert 2. august 2017. Siden besøkt 03.09.2018. www.cdc.gov  
 10. Voelker R. Effects of West Nile Virus May Persist. JAMA 2008; 299: 2135-6. PubMed  
 11. ECDC. Expert consultation on West Nile virus infection. Thessaloniki 2011.
 12. Murray K, Walker C, Herrington E. Persistent infection with West Nile virus years after initial infection. J Infect Dis 2010; 201: 2-4. PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL