Hopp til hovedinnhold

Adenovirusinfeksjon

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjonssykdom forårsaket av adenovirus
Forekomst:
Infeksjoner med adenovirus er hyppig forekommende
Symptomer:
Forkjølelsessymptomer med feber, sårhet i hals, rhinitt, hoste, ev. magesmerter og/eller diaré, ev. øyeinfeksjon
Funn:
Kan være tegn på øvre luftveisinfeksjon, gastroenteritt eller konjunktivitt
Diagnostikk:
Diagnosen stilles oftest på klinisk bilde. Kan gi høye CRP-verdier
Behandling:
Symptomatisk behandling
  1. Flomenberg P, Kojaoghlanian T. Epidemiology and clinical manifestations of adenovirus infection. UpToDate, last updated Aug 19, 2014. UpToDate  
  2. Shieh W-J. Human adenovirus infections in pediatric population - An update on clinico-pathologic correlation. Biomed J. 2022;45: 38-49. PMID: 34506970 PubMed  
  3. Folkehelseinstituttet. Adenovirusinfeksjoner - veileder for helsepersonell. Smittevernveilederen. Folkehelseinstituttet 2016. Sist oppdatert 22.01.2016. http://www.fhi.no/artikler/?id=82647 www.fhi.no  
  4. Cheng CC, Huang LM, Kao CL, et al. Molecular and clinical characteristics of adenoviral infections in Taiwanese children in 2004-2005. Eur J Pediatr 2008; 167: 633-40. PubMed  
  5. Norsk barnelegeforening. Gjør kloke valg. Siden besøkt 26.02.2021. www.legeforeningen.no  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim