Hopp til hovedinnhold

Apekopper

Sist oppdatert: Publisert:
Sist revidert av:


Definisjon:
 Zoonose, utbredt hos gnagere i Vest- og Sentral-Afrika. Utslettsykdom hos mennesker med allmennsymptomer og vesikulært utslett. Smitte mulig ved nær kontakt, dråpesmitte eller direkte kontaktsmitte
Forekomst:
 Endemisk i tropiske Afrika. Sporadiske importerte tilfeller til Europa. Globalt utbrudd som begynte i mai 2022, uten sikker tilknytning til importtilfelle 
Symptomer:
 Allmennsymptomer, etter få dager utslett, etter hvert vesikler som tørker inn med skorpedannelse. Total varighet 3-5 uker
Funn:
 Vesikler i ansikt, på ekstremiteter, og ev. rundt genitalia 
Diagnostikk:
 Klinisk diagnose dersom kjent smittesituasjon. Diagnose bekreftes ved PCR fra vesikkelinnhold - meldes til utførende laboratorium for informasjon før prøvetaking
Behandling:
 Under det pågående utbruddet med hovedsakelig den vestafrikanske varianten (2022) vanligvis mildt forløp uten behov for annen behandling enn isolasjon. Ev. medikamentell behandling ved alvorlig forløp 
 • Folkehelseinstituttet  har ansvar for smitteovervåkning og skal varsles etter internasjonalt helsereglement (IHR-forskriften)
 • Ikke meldingspliktig til MSIS-systemet
 1. Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen. Apekopper - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 09.08.2022. www.fhi.no  
 2. del Rio C, Malani PN. Update on the Monkeypox Outbreak. JAMA 2022. doi:10.1001/jama.2022.14857 DOI  
 3. Centers for Disease Control and Prevention. 2022 Monkeypox Outbreak Global Map. Data as of 09 Aug 2022. www.cdc.gov  
 4. Folkehelseinstituttet. Oppdaterte tall på apekopper i Norge. Siden besøkt 10. august 2022. statistikk.fhi.no  
 5. Mørch K, Pettersen FO. Apekopper i Norge. Tidsskr Nor Legeforen 2022. doi:10.4045/tidsskr.22.0412 DOI  
 6. Adler H, Gould S, Hine P, et al. Clinical features and management of human monkeypox: a retrospective observational study in the UK. Lancet Infect Dis 2022. doi:10.1016/S1473-3099(22)00228-6 DOI  
 7. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om apkoppor. 2022-05-23, siden lest 24.5.2022. medibas.se  
 8. JAMA. Medical News & Perspectives. What to Know About Monkeypox. 27.05.2022 jamanetwork.com  
 9. Girometti N, Byrne R, Bracchi M, et al. Demographic and clinical characteristics of confirmed human monkeypox virus cases in individuals attending a sexual health centre in London, UK: an observational analysis. Lancet Infect Dis 2022. pmid:35785793 PubMed  
 10. Folkehelseinstituttet. Råd om smitteverntiltak i helsetjenesten - apekopper. Sist oppdatert 28.6.2022. Siden lest 10.8.2022. www.fhi.no  
 11. European Medicines Agency (EMA). Siden lest 24.05.2022 www.ema.europa.eu  
 12. European Centre for Disease Prevention and Control. Factsheet for health professionals on monkeypox. 2019-12-10 (siden lest 25.05.2022) www.ecdc.europa.eu  
 13. WHO, Fact sheet. Monkeypox. Sist oppdatert 19.05.2022. Siden lest 24.5.2022 www.who.int  
 14. Petersen E, Kantele A, Koopmans M, et al. Human Monkeypox: Epidemiologic and Clinical Characteristics, Diagnosis, and Prevention. Infect Dis Clin North AM 2019; 33: 1027-43. pmid:30981594 PubMed  
 15. Folkehelseinstituttet. Rapport: Risiko og strategi ved apekopper i Norge. Nettpublikasjon, Norge, 25. juli 2022. www.fhi.no  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL