Hopp til hovedinnhold

Mpox (Apekopper)

Sist oppdatert: Publisert:
Sist revidert av:


Definisjon:
 Zoonose, utbredt hos gnagere i Vest- og Sentral-Afrika. Utslettsykdom hos mennesker med allmennsymptomer og vesikulært utslett. Smitte mulig ved nær kontakt, dråpesmitte eller direkte kontaktsmitte
Forekomst:
 Endemisk i tropiske Afrika. Sporadiske importerte tilfeller til Europa. Globalt utbrudd som begynte i mai 2022, uten sikker tilknytning til importtilfelle 
Symptomer:
 Allmennsymptomer, etter få dager utslett, etter hvert vesikler som tørker inn med skorpedannelse. Total varighet 3-5 uker
Funn:
 Vesikler i ansikt, på ekstremiteter, og ev. rundt genitalia 
Diagnostikk:
 Klinisk diagnose dersom kjent smittesituasjon. Diagnose bekreftes ved PCR fra vesikkelinnhold - meldes til utførende laboratorium for informasjon før prøvetaking
Behandling:
 Under det pågående utbruddet med hovedsakelig den vestafrikanske varianten (2022) vanligvis mildt forløp uten behov for annen behandling enn isolasjon. Ev. medikamentell behandling ved alvorlig forløp 
 • Folkehelseinstituttet  har ansvar for smitteovervåkning og skal varsles etter internasjonalt helsereglement (IHR-forskriften)
 • Ikke meldingspliktig til MSIS-systemet
 1. WHO News: WHO recommends new name for monkeypox disease Publisert 28.11.2022. www.who.int  
 2. Gessain A, Nakoune E, Yazdanpanah Y. Monkeypox. Review article. N Engl J Med 2022. pmid:36286263 PubMed  
 3. Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen. Apekopper - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 09.08.2022. www.fhi.no  
 4. Folkehelseinstituttet. Oppdaterte tall på apekopper i Norge. Siden besøkt 10. august 2022. statistikk.fhi.no  
 5. Mørch K, Pettersen FO. Apekopper i Norge. Tidsskr Nor Legeforen 2022. doi:10.4045/tidsskr.22.0412 DOI  
 6. Viedma-Martinez M, Garcia-Palasios J, Riera-Tur L. MPXV Transmission at a Tattoo Parlor. N Engl J Med 2023; 388: 92-94. doi:10.1056/NEJMc2210823 DOI  
 7. Adler H, Gould S, Hine P, et al. Clinical features and management of human monkeypox: a retrospective observational study in the UK. Lancet Infect Dis 2022; 22: 1153-1162. PMID: 35623380 PubMed  
 8. Ward T, Christie R, Paton RS, et al. Transmission dynamics of monkeypox in the United Kingdom: contact tracing study. BMJ 2022; 379: e073153. pmid:36323407 PubMed  
 9. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om apkoppor. 2022-05-23, siden lest 24.5.2022. medibas.se  
 10. Gould S, Atkinson B, Onianwa O, et al. Air and surface sampling for monkeypox virus in a UK hospital: an observational study. Lancet microbe 2022; 3: 904-911. doi:10.1016/S2666-5247(22)00257-9 DOI  
 11. del Rio C, Malani PN. Update on the Monkeypox Outbreak. JAMA 2022. doi:10.1001/jama.2022.14857 DOI  
 12. Badenoch JB, Conti I, Rengasamy ER, et al. Neurological and psychiatric presentations associated with human monkeypox virus infection: A systematic review and meta-analysis. doi:10.1016/j.eclinm.2022.101644 DOI  
 13. JAMA. Medical News & Perspectives. What to Know About Monkeypox. 27.05.2022 jamanetwork.com  
 14. Girometti N, Byrne R, Bracchi M, et al. Demographic and clinical characteristics of confirmed human monkeypox virus cases in individuals attending a sexual health centre in London, UK: an observational analysis. Lancet Infect Dis 2022. pmid:35785793 PubMed  
 15. Folkehelseinstituttet. Råd om smitteverntiltak i helsetjenesten - apekopper. Sist oppdatert 28.6.2022. Siden lest 10.8.2022. www.fhi.no  
 16. European Medicines Agency (EMA). Siden lest 24.05.2022 www.ema.europa.eu  
 17. Desai AN, Thompson GR, Neumeister SM, et al. Compassionate Use of Tecovirimat for the Treatment of Monkeypox Infection. JAMA 2022. doi:10.1001/jama.2022.15336 DOI  
 18. European Centre for Disease Prevention and Control. Factsheet for health professionals on monkeypox. 2019-12-10 (siden lest 25.05.2022) www.ecdc.europa.eu  
 19. Folkehelseinstituttet. Vaksinasjonsveilederen. Vaksine mot apekopper - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 12.10.22. Siden lest 24.10.22 www.fhi.no  
 20. Pastula DM, Copeland MJ, Hannan MC, et al. Two cases of monkeypox-associated encephalomyelitis — Colorado and the District of Columbia, July–August 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022 Sep 23; 71:1212. doi: 10.15585/mmwr.mm7138e1 DOI  
 21. Kozlov M. How deadly is monkeypox? What scientists know. Nature news. Publisert 13 september 2022. www.nature.com  
 22. WHO, Fact sheet. Monkeypox. Sist oppdatert 19.05.2022. Siden lest 24.5.2022 www.who.int  
 23. Petersen E, Kantele A, Koopmans M, et al. Human Monkeypox: Epidemiologic and Clinical Characteristics, Diagnosis, and Prevention. Infect Dis Clin North AM 2019; 33: 1027-43. pmid:30981594 PubMed  
 24. Folkehelseinstituttet. Rapport: Risiko og strategi ved apekopper i Norge. Nettpublikasjon, Norge, 25. juli 2022. www.fhi.no  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL