Hopp til hovedinnhold

Covid-19

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Virusinfeksjon som primært rammer luftveiene, forårsaket av koronavirus SARS-CoV-2
Forekomst:
Oppdaget i januar 2020 i Wuhan, Kina. Pandemisk siden mars 2020. Oversikt over den globale smittespredningen se verdenskart fra WHO 
Symptomer:
Den klassiske symptomtriaden består av feber, utmattelse og tørrhoste. Ellers varierende fra asymptomatiske forløp til milde symptomer på luftveisinfeksjon og/eller nedsatt smak- og luktesans, influensalignende symptomer, ev. magesmerter, diaré, oppkast, symptomer på pneumoni, lungesvikt og sepsis
Funn:
Ofte få eller ingen kliniske funn. Ev. økt resp. frekvens, lungefysikalia, tegn på respiratorisk svikt, sepsis, sjokk 
Diagnostikk:
PCR. Penselprøve fra svelg og nasofarynks, ev. prøvetaking fra nedre luftveier. Serologisk diagnostikk i tvilstilfeller. Hurtigtests har varierende kvalitet. Rtg. eller CT thorax kan vise pneumoni
Behandling:
Isolat og andre smitteverntiltak. Støttende behandling med væske- og ev. respiratorbehandling. Det finnes ikke spesifikk antiviral behandling. Ev. kortikosteroider kun ved alvorlige tilfeller. Vaksinering av befolkningen som forebyggende behandling

Regionalt innhold

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer og risikofaktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser, allmennpraksis

Andre undersøkelser, spesialisthelsetjeneste

Når henvise

Meldeplikt

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Prehospital behandling

Veiledning og prosedyrer

Medikamentell behandling

Annen behandling

Egenbehandling

Forebyggende tiltak

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Trygdemedisin

Pasientinformasjon

Hva bør du informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL