Hopp til hovedinnhold

Covid-19

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Virusinfeksjon som primært rammer luftveiene, forårsaket av koronavirus SARS-CoV-2
Forekomst:
Oppdaget i januar 2020 i Wuhan, Kina. Pandemisk siden mars 2020. Oversikt over den globale smittespredningen se verdenskart fra WHO 
Symptomer:
Den klassiske symptomtriaden består av feber, utmattelse og tørrhoste. Ellers varierende fra asymptomatiske forløp til milde symptomer på luftveisinfeksjon og/eller nedsatt smak- og luktesans, influensalignende symptomer, ev. magesmerter, diaré, oppkast, symptomer på pneumoni, lungesvikt og sepsis
Funn:
Ofte få eller ingen kliniske funn. Ev. økt resp. frekvens, lungefysikalia, tegn på respiratorisk svikt, sepsis, sjokk 
Diagnostikk:
PCR. Penselprøve fra svelg og nasofarynks, ev. prøvetaking fra nedre luftveier. Serologisk diagnostikk i tvilstilfeller. Hurtigtests har varierende kvalitet. Rtg. eller CT thorax kan vise pneumoni
Behandling:
Isolat og andre smitteverntiltak. Støttende behandling med væske- og ev. respiratorbehandling. Det finnes ikke spesifikk antiviral behandling. Ev. kortikosteroider kun ved alvorlige tilfeller. Vaksinering av befolkningen som forebyggende behandling
  • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL