Hopp til hovedinnhold

Covid-19, langvarige symptomer

Sist oppdatert: Publisert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Ingen enhetlig definisjon. Personer med antatt covid-19 infeksjon med symptomer utover 28 dager kan inngå i gruppen
Forekomst:
Rundt 10% av de med bekreftet covid-19 har vedvarende symptomer utover tre uker
Symptomer:
Dyspné, tretthet/slapphet, anosmi, søvnproblemer er vanlig, en rekke ulike symptomer kan forekomme 
Funn:
Ofte få kliniske funn, ev. vedvarende hypoksi. Vanskelig kontrollerbar diabetes og tromboemboli forekommer
Diagnostikk:
Primært utelukkelse av differensialdiagnoser og alvorlige komplikasjoner
Behandling:
Symptomatisk. Pusteøvelser ved respiratoriske plager, trening av luktesans, gradvis opptrappende fysisk aktivitet
 • Medibas. Postcovid, långvariga symtom vid covid-19, långtidscovid. Stockholm: Medibas; 2020. Sist oppdatert 25.05.2021; sitert 02.06.2021. Tilgjengelig fra: medibas.se 
 • Greenhalgh T, Knight M, A'Court C, Buxton M, Husain L. Management of post-acute covid-19 in primary care. BMJ. 2020 Aug 11;370:m3026. doi: 10.1136/bmj.m3026. PMID: 32784198 
 1. Folkehelseinstituttet. Senfølger etter covid-19. Hurtigoversikt 2022 (ny versjon). Publisert 15.02.2022. www.fhi.no  
 2. Helsedirektoratet. Koronavirus - beslutninger og anbefalinger. Rehabilitering etter covid-19. Sist oppdatert 02.12.2021. Siden besøkt 20.12.2021 www.helsedirektoratet.no  
 3. Himmels JPW, Qureshi SA, Brurberg KG, Gravningen KM. COVID-19: LongTerm Effects of COVID-19 [Langvarige effekter av covid-19. Hurtigoversikt 2021] Oslo: Norwegian Institute of Public Health, 2021 legehandboka.no  
 4. SBU. Långvariga symtom vid covid-19. PUBLIKATIONSTYP: SBU BEREDER. Rapport 319. Publicerad 20-12-21. Hämtad 21-05-25.
 5. Greenhalgh T, Knight M, A'Court C, Buxton M, Husain L. Management of post-acute covid-19 in primary care. BMJ. 2020;370:m3026. Published 2020 Aug 11. PMID: 32784198 PubMed  
 6. Sundhedsstyrelsen. Senfølger ved COVID-19. Anbefalinger til organisering av indsatsen for patienter med med langvarige symptomer ved Covid-19. København; mars 2021: version 2. ISBN 978-87-7014-234-2. Siden besøkt 08.06.2021 www.sst.dk  
 7. WHO. A clinical case definition of post COVID-19condition by a Delphi consensus. World Health Organization, 2019. Last updated Oct 2021. Accessed Feb 2022 www.who.int  
 8. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19. NICE guideline [NG188]. Published date: 18 December 2020. Siden besøkt 02.06.2021 www.nice.org.uk  
 9. Skyrud K, Telle K, Magnusson K. Impacts of COVID-19 on long-term health and health care use. Preprint. 2021. doi:https://doi.org/10.1101/2021.02.16.21251807
 10. COVID Symptom Study. How long does COVID-19 last? Kings College London, 2020. https://covid19.joinzoe.com/post/covid-long-term?fbclid=IwAR1RxIcmmdL-EFjh_aI-
 11. Sheehy LM. Considerations for postacute rehabilitation for survivors of COVID-19. JMIR Public Health Surveill2020;6:e19462. doi:10.2196/19462 pmid:32369030 PubMed  
 12. Carfì A, Bernabei R, Landi F, et al. Persistent symptoms in patients after acute COVID-19. JAMA 2020;324:603–5. PMID 32644129.
 13. Wise J. Covid-19: Two million people in the UK are estimated to be experiencing long covid, says ONS BMJ 2022; 377 :o1391 doi:10.1136/bmj.o1391 DOI  
 14. Antonelli M, Pujol JC, Spector TD et al. Risk of long COVID associated with delta versus omicron variants of SARS-CoV-2. Lancet. 2022 Jun 18;399(10343):2263-2264. PMID: 35717982 PubMed  
 15. Sudre CH, Murray B, Varsavsky T. Attributes and predictors of long COVID. Nat Med (2021). https://doi.org/10.1038/s41591-021-01292-y
 16. Torres-Castro R, Vasconcello-Castillo L, Alsina-Restoy X et al. Respiratory function in patients post-infection by COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Pulmonology. 2020 Nov 25:S2531-0437(20)30245-2. Epub ahead of print. PMID: 33262076 PubMed  
 17. Al-Aly Z, Xie Y and Bowe B. High-dimensional characterization of post-acute sequelae of COVID-19. Nature (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-021-03553-9. PMID: 33887749.
 18. Pretorius E, Vlok M, Venter C, et al. Persistent clotting protein pathology in Long COVID/Post-Acute Sequelae of COVID-19 (PASC) is accompanied by increased levels of antiplasmin. Cardiovasc Diabetol. 2021;20(1):172. Published 2021 Aug 23. doi:10.1186/s12933-021-01359-7 DOI  
 19. Lindholm E, Tønnessen TI. Prolonged illness after COVID-19 published correction appears in Tidsskr Nor Laegeforen. 2020 Oct 19;140(16):. Langvarig syk etter covid-19 published correction appears in Tidsskr Nor Laegeforen. 2020 Oct 19;140(16):. Tidsskr Nor Laegeforen. 2020;140(14):10.4045/tidsskr.20.0753. Published 2020 Sep 29. doi:10.4045/tidsskr.20.0753 DOI  
 20. Sykes DL, Holdsworth L, Jawad N et al. Post-COVID-19 Symptom Burden: What is Long-COVID and How Should We Manage It? Lung. 2021 Apr;199(2):113-119. Epub 2021 Feb 11. PMID: 33569660 PubMed  
 21. Davis HE, Assaf GS, McCorkell L, et al. Characterizing long COVID in an international cohort: 7 months of symptoms and their impact published online ahead of print, 2021 Jul 15. EClinicalMedicine. 2021;101019. doi:10.1016/j.eclinm.2021.101019 DOI  
 22. Lopez-Leon S, Wegman-Ostrosky T, Perelman C, et al.. More than 50 long-term effects of COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep. 2021 Aug 9;11(1):16144. PMID: 34373540 PubMed  
 23. Iqbal FM, Lam K, Sounderajah V et al. Characteristics and predictors of acute and chronic post-COVID syndrome: A systematic review and meta-analysis. EClinicalMedicine. 2021 May 24;36:100899. PMID: 34036253 PubMed  
 24. Walker A, Pottinger G, Scott A, Hopkins C. Anosmia and loss of smell in the era of covid-19. BMJ. 2020;370:m2808. Published 2020 Jul 21. Pmid: 32694187 PubMed  
 25. Johansson M, Ståhlberg M, Runold M, et al. Long-Haul Post-COVID-19 Symptoms Presenting as a Variant of Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome: The Swedish Experience. JACC Case Rep. 2021;3(4):573-580. doi:10.1016/j.jaccas.2021.01.009 DOI  
 26. Lu Y, Li P, Li N et al. Effects of Home-Based Breathing Exercises in Subjects With COPD. Respir Care. 2020 Mar;65(3):377-387. doi: 10.4187/respcare.07121. Epub 2019 Nov 12. PMID: 31719191.
 27. Sorokowska A, Drechsler E, Karwowski M, Hummel T. Effects of olfactory training: a meta-analysis. Rhinology. 2017 Mar 1;55(1):17-26. PMID: 28040824.
 28. Hopkins C, Alanin M, Philpott C et al. Management of new onset loss of sense of smell during the COVID-19 pandemic - BRS Consensus Guidelines. Clin Otolaryngol. 2021 Jan;46(1):16-22. Epub 2020 Sep 24. PMID: 32854169 PubMed  
 29. Sunnaas sykehus. Covid-19 rehabilitering. Sist oppdatert 21.05.2021. Siden besøkt 28.05.2021 www.sunnaas.no  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL