Hopp til hovedinnhold

Covid-19, langvarige symptomer

Sist oppdatert:

Publisert:

Sist revidert av:Definisjon:
Ingen enhetlig definisjon. Personer med antatt covid-19 infeksjon med symptomer utover 28 dager kan inngå i gruppen
Forekomst:
Rundt 10% av de med bekreftet covid-19 har vedvarende symptomer utover tre uker
Symptomer:
Dyspné, tretthet/slapphet, anosmi, søvnproblemer er vanlig, en rekke ulike symptomer kan forekomme 
Funn:
Ofte få kliniske funn, ev. vedvarende hypoksi. Vanskelig kontrollerbar diabetes og tromboemboli forekommer
Diagnostikk:
Primært utelukkelse av differensialdiagnoser og alvorlige komplikasjoner
Behandling:
Symptomatisk. Pusteøvelser ved respiratoriske plager, trening av luktesans, gradvis opptrappende fysisk aktivitet

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser, spesialisthelsetjeneste

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Annen behandling

Forebyggende tiltak

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Pasientinformasjon

Hva bør du informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Trygdemedisin

Kilder

Nasjonale tjenester

Sentrale kilder

Kilder

Referanser

Internasjonale fagmedarbeidere

Fagmedarbeidere

  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL