Hopp til hovedinnhold

Covid-19, langvarige symptomer

Sist oppdatert:

Publisert:

Sist revidert av:Definisjon:
Ingen enhetlig definisjon. Personer med antatt covid-19 infeksjon med symptomer utover 28 dager kan inngå i gruppen
Forekomst:
Rundt 10% av de med bekreftet covid-19 har vedvarende symptomer utover tre uker
Symptomer:
Dyspné, tretthet/slapphet, anosmi, søvnproblemer er vanlig, en rekke ulike symptomer kan forekomme 
Funn:
Ofte få kliniske funn, ev. vedvarende hypoksi. Vanskelig kontrollerbar diabetes og tromboemboli forekommer
Diagnostikk:
Primært utelukkelse av differensialdiagnoser og alvorlige komplikasjoner
Behandling:
Symptomatisk. Pusteøvelser ved respiratoriske plager, trening av luktesans, gradvis opptrappende fysisk aktivitet
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL