Hopp til hovedinnhold

Cytomegalovirusinfeksjon

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Systemisk infeksjon med Cytomegalovirus (CMV), også kalt humant herpesvirus 5 eller HHV-5, et DNA-virus som tilhører herpesvirus-familien. Primærinfeksjonen gir livslang latent infeksjon.  
Forekomst:
Prevalens av serokonversjon hos personer i Europa og Nord-Amerika er 40 - 70%. I Norge er rundt 40% av kvinner i fertil alder seronegative. Årlig serokonversjonsrate hos voksne er 1 - 2%. CMV-infeksjon er den vanligst forekommende medfødte infeksjonen (ca. 0,5% av nyfødte).
Symptomer:
Asymptomatisk forløp i omtrent 75% av tilfellene hos immunfriske barn og voksne. Eventuelt uspesifikke symptomer på viral luftveisinfeksjon, ev. utslett. Hos immunsupprimerte kan infeksjonen ramme organer med organsvikt som følge. Ved medfødt infeksjon er 85 - 90% av de nyfødte asymptomatiske. Hos symptomatiske nyfødte ev. petekier, svekket hørsel, symptomer på sepsis eller nevrologiske symptomer. 
Funn:
Vanligvis normale funn. Eventuelt mononukleose-lignende sykdomsbilde, eksantem. Sjeldnere tonsillitt, lymfadenopati, anemitegn eller splenomegali. Hos immunsupprimerte kan infeksjonen medføre livstruende organskader. Hos nyfødte med medfødt infeksjon ev. funn på synsnedsettelse, hørselstap (oppstår også senere i forløpet), andre nevrologiske utfall, hepato-splenomegali, mikrocefali. I videre forløp ev. motorisk og kognitiv utviklingshemning.  
Diagnostikk:
CMV-serologi (IgG, IgM), ev. PCR. Ofte forhøyete transaminaser, eventuelt lymfocytose, trombocytemi, forhøyete kuldeagglutininer. Histopatologiske metoder ved vevsinvasiv sykdom. 
Behandling:
Antiviral behandling ved sykdom hos immunvekkede eller -supprimerte, og hos nyfødte med medfødt infeksjon og nevrologiske symptomer. Under svangerskap anbefales ikke antiviral behandling.
 • Folkehelseinstituttet. Nettpublikasjoner. Smittevernveilederen: Cytomegalovirusinfeksjon . Sist oppdatert 06.02.2019.
 • Deximed ; Deutsche Experteninformation Medizin. Heim TM: Zytomegalie. Sist revidert 22.05.2018. Siden besøkt 19.6.2018
 • Lægehåndbogen. Weis N, Hansen BL: Cytomegalovirus. Sist faglig oppdatert 05.07.2017. https://www.sundhed.dk 
 1. Smittevernveilederen: Cytomegalovirusinfeksjon. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 06.02.2019. www.fhi.no  
 2. Friel TJ. Epidemiology, clinical manifestations, and treatment of cytomegalovirus infection in immunocompetent adults. UpToDate, last updated Feb 15, 2021. UpToDate  
 3. Robert Koch Institut. RKI Ratgeber Zytomegalievirus-Infektion. Stand: 20.01.2014 www.rki.de  
 4. Taylor GH. Cytomegalovirus. Am Fam Physician. 2003; 67(3):519-24. PMID: 12588074 PubMed  
 5. FÜRST medisinsk laboratorium. Analyse og klinikk. S-CMV. Siden besøkt 19.06.2018. www.furst.no  
 6. Ljungman P, Boeckh M, Hirsch HH, et al. Disease Definitions Working Group of the Cytomegalovirus Drug Development Forum. Definitions of cytomegalovirus infection and disease in transplant patients for use in clinical trials. Clin Infect Dis. 2017;64:87-91. PMID: 27682069 PubMed  
 7. AIDSinfo, U.S. Department of Health & Human Services. Guidelines for the prevention and treatment of opportunistic infections in HIV-infected adults and adolescents. Sist revidert jan. 2017. Siden besøkt 19.06.2018. aidsinfo.nih.gov  
 8. Kagan KO, Hamprecht K. Cytomegalovirus infection in pregnancy. Arch Gynecol Obstet 2017; 296(1): 15-26. pmid:28508343 PubMed  
 9. Styczynski J. Who Is the Patient at Risk of CMV Recurrence: A Review of the Current Scientific Evidence with a Focus on Hematopoietic Cell Transplantation. Infect Dis Ther. 2018;7(1):1-16. PubMed  
 10. Khalil A, Jones C, Ville Y. Congenital cytomegalovirus infection: management update. Curr Opin Infect Dis 2017; 30(3): 274-280. pmid:28338486 PubMed  
 11. Schulz U, Solidoro P, Müller V, et al.. CMV Immunoglobulins for the Treatment of CMV Infections in Thoracic Transplant Recipients. Transplantation 2016; 100 Suppl 3: S5-10. pmid:26900992 PubMed  
 12. Limaye AP, Boeckh M. CMV in critically ill patients: pathogen or bystander?. Rev Med Virol 2010; 20(6): 372. pmid:20931610 PubMed  
 13. Gesellschaft für Virologie (GfV). Labordiagnostik schwangerschaftsrelevanter Virusinfektionen. AWMF-Leitlinie Nr. 093-001, Klasse S2k, Stand 2014. www.awmf.org  
 14. Vidarsdottir H, Bottiger B, Palsson B. Spontaneous splenic rupture and multiple lung embolisms due to cytomegalovirus infection: a case report and review of the literature. Int J Infect Dis 2014; 21: 13-4. pmid:24534205 PubMed  
 15. Al-Omari A, Aljamaan F, Alhazzani W, et al.. Cytomegalovirus infection in immunocompetent critically ill adults: literature review. Ann Intensive Care 2016; 6(1): 110. pmid:27813024 PubMed  
 16. Eid AJ, Razonable RR. Valganciclovir for the treatment of cytomegalovirus retinitis in patients with AIDS. Expert Rev Ophthalmol. 2007;2:351-361 PubMed  
 17. Eid AJ, Bakri SJ, Kijpittayarit S, et al. Clinical features and outcomes of cytomegalovirus retinitis after transplantation. Transpl Infect Dis. 2008;10:13-18. PMID 17511815
 • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL