Hopp til hovedinnhold

Infeksjoner med enterovirus

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Enterovira er utbredte virus som overføres ved fekal-oral smitte fra person til person, hovedsakelig hos små barn
Forekomst:
Enterovirusinfeksjoner opptrer i alle årstider, men i tempererte soner er smittefaren størst sommer og høst
Symptomer:
Ofte asymptomatiske eller milde forløp. Gir luftveisinfeksjoner, ev. spredning til CNS og medfører meningitt, encefalitt eller myelitt med pareser. Ev. spredning til hjerte eller hud. 
Funn:
Kan medføre virusmeningitt, utslett, betennelse i hud eller slimhinner, 
Diagnostikk:
Ofte klinisk diagnose. Ev. påvisning av virus ved PCR i avføring, spinalvæske eller i prøve fra svelg. Eventuelt dyrning. 
Behandling:
De fleste enterovirusinfeksjoner er selvbegrensende og krever ingen spesifikk behandling

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Kliniske manifestasjoner

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Terapi

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)