Hopp til hovedinnhold

Infeksjoner med enterovirus

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Enterovira er utbredte virus som overføres ved fekal-oral smitte fra person til person, hovedsakelig hos små barn
Forekomst:
Enterovirusinfeksjoner opptrer i alle årstider, men i tempererte soner er smittefaren størst sommer og høst
Symptomer:
Ofte asymptomatiske eller milde forløp. Gir luftveisinfeksjoner, ev. spredning til CNS og medfører meningitt, encefalitt eller myelitt med pareser. Ev. spredning til hjerte eller hud. 
Funn:
Kan medføre virusmeningitt, utslett, betennelse i hud eller slimhinner, 
Diagnostikk:
Ofte klinisk diagnose. Ev. påvisning av virus ved PCR i avføring, spinalvæske eller i prøve fra svelg. Eventuelt dyrkning. 
Behandling:
De fleste enterovirusinfeksjoner er selvbegrensende og krever ingen spesifikk behandling
  1. Modlin JF. Enterovirus and parechovirus infections: Clinical features, laboratory diagnosis, treatment, and prevention. UpToDate, last updated Dec 17, 2021. UpToDate  
  2. Smittevernveilederen. Enterovirusinfeksjoner - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 06.02.2019. www.fhi.no  
  3. International committee on taxonomy of viruses. Virus taxonomy: 2013 release.
  4. Modlin JF. Clinical manifestations and diagnosis of enterovirus and parechovirus infections. UpToDate, last updated Nov 21, 2013. UpToDate  
  5. Messacar K et al. Notes from the field: Enterovirus A71 neurologic disease in children — Colorado, 2018. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2018 Sep 14; 67:1017. doi.org  
  6. Severe Respiratory Illness Associated with Enterovirus D68 — Missouri and Illinois, 2014. MMWR 2014; 63: 798-99
  7. Greninger AL, Naccache SN, Messacar K, et al. A novel outbreak enterovirus D68 strain associated with acute flaccid myelitis cases in the USA (2012–14): a retrospective cohort study. Lancet Infect Dis 2015; 15: 671-82. doi:10.1016/S1473-3099(15)70093-9 DOI  
  8. Folkehelseinstituttet. Nyhet: Økning av enterovirus-infeksjoner i juni. Oslo; Folkehelseinstituttet 2018: www.fhi.no  
  9. Elrick MJ, Gordon-Lipkin E, Crawford TO, et al. Clinical Subpopulations in a Sample of North American Children Diagnosed With Acute Flaccid Myelitis, 2012-2016. JAMA Pediatr 2018. pmid:30500056 PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim