Hopp til hovedinnhold

Forkjølelse

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Virusinfeksjon i slimhinner i øvre luftveier. Rhinovirus vanlig agens, men også andre virus kan forårsake tilstanden. Dråpesmitte, men også kontaktsmitte slik at god håndhygiene kan beskytte.
Forekomst:
Nøyaktig forekomst ikke kjent. Barn typisk 6-8 episoder i året, voksne 2-4.
Symptomer:
Sår hals, slapphet og lavgradig feber i starten. Disse symptomene avtar og etterfølges av nesetetthet, snue og hoste som kommer i løpet av 24 til 48 timer etter symptomstart.
Funn:
Rød i svelget, ødematøs neseslimhinne. Adenovirus hos barn gir ofte konjunktival injeksjon.
Diagnostikk:
CRP kan være nyttig ved mistanke om bakteriell infeksjon. Adenovirus hos barn kan gi høye CRP-verdier (100mg/l)
Behandling:
Symptomatisk behandling. Neseskylling kan lindre. Slimhinneavsvellende nesespray/dråper begrenses til en uke.

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Alternativ medisin

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Barnehage/dagmamma

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Animasjon

Illustrasjoner

Plansjer eller tegninger

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Morten Lindbæk, amanuensis, spesialist i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Oslo
  • Per Møller, professor, spesialist i øre/nese/hals, Haukeland sykehus, Universitetet i Bergen