Hopp til hovedinnhold

Forkjølelse

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Virusinfeksjon i slimhinner i øvre luftveier. Rhinovirus vanlig agens, men også andre virus kan forårsake tilstanden. Dråpesmitte, men også kontaktsmitte slik at god håndhygiene kan beskytte.
Forekomst:
Nøyaktig forekomst ikke kjent. Barn typisk 6-8 episoder i året, voksne 2-4.
Symptomer:
Sår hals, slapphet og lavgradig feber i starten. Disse symptomene avtar og etterfølges av nesetetthet, snue og hoste som kommer i løpet av 24 til 48 timer etter symptomstart.
Funn:
Rød i svelget, ødematøs neseslimhinne. Adenovirus hos barn gir ofte konjunktival injeksjon.
Diagnostikk:
CRP kan være nyttig ved mistanke om bakteriell infeksjon. Adenovirus hos barn kan gi høye CRP-verdier (100mg/l)
Behandling:
Symptomatisk behandling. Neseskylling kan lindre. Slimhinneavsvellende nesespray/dråper begrenses til en uke.
 1. DeGeorge KC, Ring DJ, Dalrymple SN. Treatment of the Common Cold. Am Fam Physician. 2019 Sep 1;100(5):281-289. PMID: 31478634. PubMed  
 2. Prather AA, Janicki-Deverts D, Hall MH, Cohen S. Behaviorally Assessed Sleep and Susceptibility to the Common Cold. SLEEP 2015. PMID: 26118561 PubMed  
 3. Fashner J, Ericson K. Treatment of the common cold in children and adults. Am Fam Physician 2012; 86: 153-9. American Family Physician  
 4. Kenealy T, Arroll B. Antibiotics for the common cold and acute purulent rhinitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD000247. DOI: 10.1002/14651858.CD000247.pub3. DOI  
 5. Guppy MPB, Mickan SM, Del Mar CB, et al. Advising patients to increase fluid intake for treating acute respiratory infections. Cochrane Database Syst Rev 2011;Issue 2 : CD004419. Cochrane (DOI)  
 6. Singh M, Singh M. Heated, humidified air for the common cold. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD001728. DOI: 10.1002/14651858.CD001728.pub5 DOI  
 7. Karsch-Völk M, Barrett B, Kiefer D, Bauer R, Ardjomand-Woelkart K, Linde K. Echinacea for preventing and treating the common cold. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 2. Art. No.: CD000530. DOI: 10.1002/14651858.CD000530.pub3. The Cochrane Library  
 8. Turner RB, Bauer R, Woelkart K, Hulsey TC, Gangemi JD. An evaluation of Echinacea angustifolia in experimental rhinovirus infections. N Engl J Med 2005; 353: 341-8. New England Journal of Medicine  
 9. Hemilä H, Chalker E. Vitamin C for preventing and treating the common cold. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 1. Art. No.: CD000980. DOI: 10.1002/14651858.CD000980.pub4 DOI  
 10. Hemilä H, Haukka J, Alho M, Vahtera J, Kivimäki M. Zinc acetate lozenges for the treatment of the common cold: a randomised controlled trial. BMJ Open 2020; 10: e031662. pmid:31980506 PubMed  
 11. Singh M, Das RR. Zinc for the common cold. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD001364. DOI: 10.1002/14651858.CD001364.pub4. The Cochrane Library  
 12. Norsk barnelegeforening. Gjør kloke valg. Siden besøkt 26.02.2021. www.legeforeningen.no  
 13. Kim SY, Chang YJ, Cho HM, Hwang YW, Moon YS. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for the common cold. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD006362. DOI: 10.1002/14651858.CD006362.pub4 DOI  
 14. Li S, Yue J, Dong BR, Yang M, Lin X, Wu T. Acetaminophen (paracetamol) for the common cold in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD008800. DOI: 10.1002/14651858.CD008800.pub2 DOI  
 15. Hayward G, Thompson MJ, Perera R, Del Mar CB, Glasziou PP, Heneghan CJ. Corticosteroids for the common cold. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD008116. DOI: 10.1002/14651858.CD008116.pub3. DOI  
 16. Kassel JC, King D, Spurling GKP. Saline nasal irrigation for acute upper respiratory tract infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 3. Art. No.: CD006821. DOI: 10.1002/14651858.CD006821.pub2. DOI  
 17. Paul IM, Beiler JS, King TS, et al. Vapor rub, petrolatum, and no treatment for children with nocturnal cough and cold symptoms. Pediatrics 2010; 126: 1092-9. PMID: 21059712 PubMed  
 18. Smith SM, Schroeder K, Fahey T. Over-the-counter (OTC) medications for acute cough in children and adults in community settings. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD001831. DOI: 10.1002/14651858.CD001831.pub5. DOI  
 19. Irwin RS, Baumann MH, Bolser DC, Boulet LP, Braman SS, Brightling CE, et al. American College of Chest Physicians. Diagnosis and management of cough executive summary: ACCP evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2006; 129(1 suppl); 1-23.
 20. Paul IM, Beiler J, McMonagle A, Shaffer ML, Duda L, Berlin CM Jr. Effect of honey, dextromethorphan, and no treatment on nocturnal cough and sleep quality for coughing children and their parents. Arch Pediatr Adolesc Med 2007; 161: 1140-6. PubMed  
 21. Oduwole O, Meremikwu MM, Oyo-Ita A, et al. Honey for acute cough in children. Cochrane Database Syst Rev. 2014 ;12:CD007094. PMID: 25536086. PubMed  
 22. De Sutter AI, Saraswat A, van Driel ML. Antihistamines for the common cold. Cochrane Database Syst Rev. 2015; 11: CD009345. PMID: 26615034. PubMed  
 23. De Sutter AIM, van Driel ML, Kumar AA, Lesslar O, Skrt A. Oral antihistamine-decongestant-analgesic combinations for the common cold. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 2. Art. No.: CD004976. DOI: 10.1002/14651858.CD004976.pub3. DOI  
 24. Tomerak A, Vyas H, Lakenpaul M, McGlashan J, McKean M. Inhaled beta2-agonists for treating non-specific chronic cough in children. Cochrane Database Syst Rev 2005; (3): CD005373. Cochrane (DOI)  
 25. Becker LA, Hom J, Villasis-Keever M, van der Wouden JC. Beta2-agonists for acute cough or a clinical diagnosis of acute bronchitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD001726. DOI: 10.1002/14651858.CD001726.pub5. The Cochrane Library  
 26. Brodlie M, Gupta A, Rodriguez-Martinez CE, et al. Leukotriene receptor antagonists as maintenance and intermittent therapy for episodic viral wheeze in children. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Oct 19;10:CD008202 Cochrane (DOI)  
 27. Lissiman E, Bhasale AL, Cohen M. Garlic for the common cold. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD006206. DOI: 10.1002/14651858.CD006206.pub4. DOI  
 28. Leyer GJ, Li S, Mubasher ME, Reifer C, Ouwehand AC. Probiotic effects on cold and influenza-like symptom incidence and duration in children. Pediatrics 2009; 124: 172-9. Pediatrics  
 29. Hao Q, Dong BR, Wu T. Probiotics for preventing acute upper respiratory tract infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 2. Art. No.: CD006895. DOI: 10.1002/14651858.CD006895.pub3 DOI  
 30. Laursen RP, Larnkjær A, Ritz C, et al. Probiotics and Child Care Absence Due to Infections: A Randomized Controlled Trial. Pediatrics 2017; 140: e20170735. doi:10.1542/peds.2017-0735 DOI  
 31. Folkehelseinstituttet. Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell. RS-virusvaksine - veileder for helsepersonell. Oslo, FHI. Sist oppdatert 12.09.2023. Siden lest 31.10.2023 www.fhi.no  
 32. Murdoch DR, Slow S, Chambers ST, et al. Effect of vitamin D3 supplementation on upper respiratory tract infections in healthy adults. JAMA 2012; 308: 1333-9. Journal of the American Medical Association  
 33. Aglipay M, Birken CS, Parkin PC, et al. Effect of high-dose vs standarddose wintertime vitamin D supplementation on viral upper respiratory tract infections in young healthy children. JAMA 2017; 318: 245-54. doi:10.1001/jama.2017.8708 DOI  
 34. Martineau AR, Jolliffe DA, Hooper RL, et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data. BMJ. 2017; PMID: 28202713 PubMed  
 35. Satomura K, Kitamura T, Kawamura T, et al, for the Great Cold Investigators-I. Prevention of upper respiratory tract infections by gargling. A randomized trial. Am J Prev Med 2005; 29: 302-7. PubMed  
 36. Thompson M, Vodicka TA, Blair PS, et al. Duration of symptoms of respiratory tract infections in children: systematic review. BMJ 2013. doi:http://dx.doi.org/10.1136/bmj.f7027
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Morten Lindbæk, amanuensis, spesialist i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Oslo
 • Per Møller, professor, spesialist i øre/nese/hals, Haukeland sykehus, Universitetet i Bergen