Hopp til hovedinnhold

Hiv og aids

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Hiv er et virus som medfører kronisk infeksjon med humant immunsvikt-virus. Aids er en hiv-infeksjon som har gitt alvorlige kliniske tegn på immunsvikt. Smitter ved seksuell kontakt og via blod, blodprodukter, vevs- og organtransplantasjon, og fra mor til barn perinatalt
Forekomst:
I Norge har insidenstallene de siste 10 årene vært stabile med årlig insidens i området 220-300
Symptomer:
Akutt infeksjon gir symptomer hos 50-70% etter cirka 2-4 uker etter smitte i form av feber, halsbetennelse, hovne lymfekjertler på halsen, utslett. Den akutte tilstanden går over av seg selv.
Funn:
Gradvis utvikling av immunsvikt med økt risiko for infeksjoner og maligne sykdommer etter som immunsystemet svekkes.
Diagnostikk:
Følges med måling av hiv-RNA og CD4-positive celler i blod
Behandling:
Behandling starter når diagnosen stilles, og lenge før pasienten viser tegn til immunsvikt. Livslang kombinasjonsbehandling med minst tre effektive medikamenter (ART = antiretroviral terapi)

Regionalt innhold

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Årsak og sykdomsutvikling

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser i sykehus

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Posteksposisjonell profylakse (PEP)

Annen behandling

Forebyggende behandling

Meldeplikt

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Oppfølging

Plan

Hva bør man kontrollere

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Animasjoner

Pasientorganisasjoner

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Bjørn Waagsbø, overlege avdeling for infeksjonssykdommer, St. Olavs Hospital, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Johan N. Bruun, overlege, professor i infeksjonssykdommer, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål sykehus, Oslo
  • Tom Christensen, spesialist i allmennmedisin, Sama legesenter, Harstad