Hopp til hovedinnhold

Influensa

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Akutt luftveisinfeksjon som skyldes influensavirus A eller B, og smitter mellom mennesker med dråpesmitte
Forekomst:
Sesongepidemier, insidens varierer fra år til år
Symptomer:
Symptomene er høy feber og frysninger, muskelsmerter og irritasjon i nese og svelg, ev. hoste. Anoreksi, magesmerter og ev. oppkast, særlig hos barn
Funn:
Klinisk diagnose under epidemier. Få funn ut over feber og lett rubor i farynx. Medtatt pasient
Diagnostikk:
Nasopharynxprøver for PCR kan bekrefte diagnosen
Behandling:
Forebygging med vaksine anbefales til risikogrupper. Ev. støttende behandling med febernedsettende og analgetika. Antiviral behandling er aktuelt i risikogruppene, sannsynligvis ikke kostnadseffektivt utenom risikogruppe

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forebyggende behandling

Vaksinasjon ved reiser

Meldeplikt

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Plan

Hva bør man kontrollere

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Animasjoner

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Hasse Melbye, spesialist i allmennmedisin, førsteamanuensis ved institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø
  • Leif Bjermer, professor i lungesykdommer, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim