Hopp til hovedinnhold

Influensa A(H1N1)

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Influensa A(H1N1) kalles også svineinfluensa. I tillegg til å føre til influensa hos gris, kan dette viruset smitte fra gris til mennesker, og mellom mennesker. Fra 2009-2015 har viruset opptrått som vanlig sesonginfluensa, og har inngått i den årlige vaksinen
Forekomst:
Pandemien pågikk sesongen 2009/2010 og ble erklært avsluttet sommeren 2010 av WHO
Symptomer:
Symptomene var høy feber, luftveissymptomer, ev. lungebetennelse
Funn:
Kliniske funn: feber, muskelsmerter, nedsatt allmenntilstand, ev. lungefysikalia
Diagnostikk:
Luftveisprøver og serumprøve til påvisning av virus
Behandling:
De fleste som ble syke av denne nye influensaen, hadde liten nytte av antivirale midler

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Kriterier for "mulig" svineinfluensa

Risikogrupper for komplikasjoner

Smittevern i barnehage og skole

Beskyttelse av helsepersonell

Gravide generelt

Terapi

Generelt om behandlingen

Pleie av influensasyke i hjemmet

Indikasjoner for innleggelse

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Ikke anbefalt forskrivning

Meldeplikt

Komplikasjoner

Varsling

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, Redaktør Norsk Elektronisk Legehåndbok, universitetslektor, Institutt for samfunnsmedisinske fag, NTNU