Hopp til hovedinnhold

Influensa A(H1N1)

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Influensa A(H1N1) kalles også svineinfluensa. I tillegg til å føre til influensa hos gris, kan dette viruset smitte fra gris til mennesker, og mellom mennesker. Fra 2009-2015 har viruset opptrått som vanlig sesonginfluensa, og har inngått i den årlige vaksinen
Forekomst:
Pandemien pågikk sesongen 2009/2010 og ble erklært avsluttet sommeren 2010 av WHO
Symptomer:
Symptomene var høy feber, luftveissymptomer, ev. lungebetennelse
Funn:
Kliniske funn: feber, muskelsmerter, nedsatt allmenntilstand, ev. lungefysikalia
Diagnostikk:
Luftveisprøver og serumprøve til påvisning av virus
Behandling:
De fleste som ble syke av denne nye influensaen, hadde liten nytte av antivirale midler
 1. Novel Swine-Origin Influenza A (H1N1) Virus Investigation Team, Dawood FS, Jain S, et al. Emergence of a novel swine-origin influenza A (H1N1) virus in humans. N Engl J Med 2009; 360: 2605-15. New England Journal of Medicine  
 2. WHO. Influenza A(H1N1) - Germany. Published 19 May 2022. www.who.int  
 3. Jain R, Goldman RD. Novel influenza A(H1N1): clinical presentation, diagnosis and management. Pediatr Emerg Care 2009; 25: 791-6. PubMed  
 4. Jamieson DJ, Honein MA, Rasmussen SA, et al. H1N1 2009 influenza virus infection during pregnancy in the USA. Lancet 2009; 374: 451-8. PubMed  
 5. Yu H, Liao Q, Yuan Y, et al. Effectiveness of oseltamivir on disease progression and viral RNA shedding in patients with mild pandemic 2009 influenza A H1N1: opportunistic retrospective study of medical charts in China. BMJ 2010; 341: c4779. BMJ (DOI)  
 6. Wright PF, Kirkland KB, Modlin JF. When to Consider the Use of Antibiotics in the Treatment of 2009 H1N1 Influenza–Associated Pneumonia. N Engl J Med 2009: e-pub.
 7. Clark TW, Pareek M, Hoschler K, et al. Trial of influenza A(H1N1) 2009 monovalent MF59-adjuvanted vaccine - preliminary report. N Engl J Med 2009; 361: PMID: 19745215. PubMed  
 8. Plennevaux E, Sheldon E, Blatter M, et al. Immune respons after a single vaccination against 2009 influenza A H1N1 in USA: a preliminary report of two randomised controlled phase 2 trials. Lancet 2010; 375: 41-8. PubMed  
 9. Håberg SE, Trogstad L, Gunnes N, et al. Risk of fetal death after pandemic influenza virus infection og vaccination. N Engl J Med 2013. doi: 10.1056/NEJMoa1207210 DOI  
 10. Ludvigsson JF, Strom P, Lundholm C, et al. Maternal vaccination against H1N1 influenza and offspring mortality: population based cohort study and sibling design. BMJ. 2015 Nov 16;351:h5585. doi: 10.1136/bmj.h5585 DOI  
 11. Occurence of narcolepsy with cataplexy among children and adolescents in relation to the H1N1 pandemic and Pandemrix vaccinations - Results of a case inventory study by the MPA in Sweden during 2009-2010.
 12. Tsatsaris V, Capitant C, Schmitz T, et al. Maternal immune response and neonatal seroprotection from a single dose of a monovalent nonadjuvanted 2009 influenza A(H1N1) vaccine: A single-group trial.. Ann Intern Med 2011; 155: 733-41. Annals of Internal Medicine  
 13. Louie JK, Acosta M, Jamieson JD, et al. Severe 2009 H1N1 influenza in pregnant and postpartum women in California. N Engl J Med 2010; 362: 27-35. New England Journal of Medicine  
 14. Donaldson LJ, Rutter PD, Ellis BM, et al. Mortality from pandemic A/H1N1 2009 influenza in England: public health surveillance study. BMJ 2009; 339: b5213. BMJ (DOI)  
 15. Ekstrand JJ, Herbener A, Rawlings J, et al. Heightened neurologic complications in children with pandemic H1N1 influenza. Ann Neurol 2010; 68: 762-6. PubMed  
 16. Greer LG, Sheffield JS, Rogers VL, et al. Maternal and neonatal outcomes after antepartum treatment of influenza with antiviral medications. Obstet Gynecol 2010; 115: 711-6. PubMed  
 17. Emborg H-D, Krause TG, Hviid A, et al. Effectiveness of vaccine against pandemic influenza A/H1N1 among people with underlying chronic diseases: cohort study, Denmark, 2009-10. BMJ 2011; 344: d7901. BMJ (DOI)  
 18. Safety of influenza A(H1N1) monovalent vaccines - United States, ocotber 1-november 24. MMWR, 2009.
 19. Kohno S, Kida H, Mizuguchi M, et al. Efficacy and safety of intravenous peramivir for treatment of seasonal influneza virus infection. Antimicrob Agents Chemother 2010; 54: 4568-74. PubMed  
 20. Greenberg ME, Lai MH, Hartel GF, et al. Response after one dose of a monovalent influenza A (H1N1) 2009 vaccine - preliminary report. N Engl J Med 2009; 361:e-pub .
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, Redaktør Norsk Elektronisk Legehåndbok, universitetslektor, Institutt for samfunnsmedisinske fag, NTNU