Hopp til hovedinnhold

Mononukleose

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Systemisk blodinfeksjon med halsinfeksjon og lymfeknutesvulst. Forårsaket av Epstein-Barr-virus
Forekomst:
Høyest i aldersgruppen 10-19 år hvor insidens er 6-8 tilfeller per 1000 personer per år
Symptomer:
Ofte asymptomatisk. Typiske symptomer er halsbetennelse, cervikal lymfadenitt og generell lymfeknutesvulst, ofte forstørret lever og milt.
Funn:
Halsinfeksjon, ofte medtatt allmenntilstand. Uttalt cervikal lymfadenitt og generell lymfeknutesvulst.
Diagnostikk:
Antistoffer påvises i hurtigtest etter 1-2 uker. Lymfocytose i blodutstryk i akuttfase. Diagnosen bekreftes ev. ved ordinær antistofftest.
Behandling:
Symptomlindrende behandling med avlastning og væsketilførsel. Innleggelse for intravenøs væskebehandling aktuelt i unntakstifeller.

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Annen behandling

Konsekvenser for idrettsutøvere

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Hva bør man kontrollere

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Bilder

Plansjer eller tegninger

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Morten Lindbæk, førsteamanuensis, spesialist i allmennmedisin, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Oslo
  • Per Hjortdahl, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Oslo
  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim