Hopp til hovedinnhold

Nephropathia epidemica

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Er en zoonose som spres med smågnagere og som noen ganger kan forårsake hemoragisk feber med renalt syndrom
Forekomst:
Ca. 20 tilfeller per år i Norge
Symptomer:
Symptomene er i den akutte fasen influensaliknende. Etter noen dager forverring med tegn på nyreaffeksjon
Funn:
Kliniske funn kan være nedsatt allmenntilstand, feber, blødninger, ev. redusert blodtrykk
Diagnostikk:
Serologisk påvisning av IgM eller IgG antistoffer
Behandling:
Tilstanden går spontant over av seg selv, og prognosen er god. I unntakstilfeller behov for dialyse i akutt fase

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Annen behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Steinar Hunskår, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Tor Erik Widerøe, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og overlege ved Seksjon for nyresykdommer, Regionsykehuset i Trondheim