Hopp til hovedinnhold

Nephropathia epidemica

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er en zoonose som spres med smågnagere og som noen ganger kan forårsake hemoragisk feber med renalt syndrom
Forekomst:
Ca. 20 tilfeller per år i Norge
Symptomer:
Symptomene er i den akutte fasen influensaliknende. Etter noen dager forverring med tegn på nyreaffeksjon
Funn:
Kliniske funn kan være nedsatt allmenntilstand, feber, blødninger, ev. redusert blodtrykk
Diagnostikk:
Serologisk påvisning av IgM eller IgG antistoffer
Behandling:
Tilstanden går spontant over av seg selv, og prognosen er god. I unntakstilfeller behov for dialyse i akutt fase
  1. Folkehelseinstituttet. Nephropathia epidemica og andre hantavirusinfeksjoner - veileder for helsepersonell. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 01.05.2019. Siden lest 11.01.2021
  2. Appel GB, Mustonen J. Renal involvement with hantavirus infection (hemorrhagic fever with renal syndrome). UpToDate, last updated March 21, 2014. UpToDate  
  3. Brorstad A, Oscarsson KB, Ahlm C. Early diagnosis of Hantavirus infection by family doctors can reduce inappropriate antibiotic use and hospitalization. Scand J Prim Health Care 2010; 28: 179-84. PubMed  
  4. Connolly-Andersen A-M, Hammargren E, Whitaker H, et al. Increased Risk of Acute Myocardial Infarction and Stroke During Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome: A Self-Controlled Case Series Study. Circulation 2014. pmid:24398017 PubMed  
  5. Connolly-Andersen A-M, Whitaker H, Klingström J, Ahlm C. Risk of Venous Thromboembolism Following Hemorrhagic Fever With Renal Syndrome: A Self-controlled Case Series Study. Clin Infect Dis 2017. pmid:29020303 PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Steinar Hunskår, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Tor Erik Widerøe, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og overlege ved Seksjon for nyresykdommer, Regionsykehuset i Trondheim