Hopp til hovedinnhold

Norovirusenteritt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Magetarminfeksjon forårsaket av norovirus
Forekomst:
Er skyld i ca. 85% av alle ikke-bakterielle gastroenteritt-epidemier i Europa og ca. 90% av alle i USA
Symptomer:
Akutt innsettende kvalme, oppkast, magesmerter og vandig diaré (4-8 tømninger over 24 timer) + allmennsymptomer
Funn:
Få kliniske funn utover feber og ev. tegn til dehydrering
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelse kan være avføringsprøve til påvisning av virus ved PCR ved mistanke om utbrudd
Behandling:
De fleste trenger ikke behandling, tilstanden er selvbegrensende. Det finnes ingen spesifikk terapi
  1. Robilotti E, Deresinski S, Pinsky BA. Norovirus. Clin Microbiol Rev. 2015 Jan;28(1):134-64. PMID: 25567225. PubMed  
  2. Dolin R. Noroviruses - challenges to control. N Engl J Med 2007; 357: 1072-3. New England Journal of Medicine  
  3. Smittevernveilederen. Norovirus og Sapovirus-enteritt - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 08.11.2018. www.fhi.no  
  4. Bonifait L, Charlebois R, Vimont A, et al. Detection and quantification of airborne norovirus during outbreaks in healthcare facilities. Clin Infect Dis 2015. doi:10.1093/cid/civ321
  5. Guarino A, Albano F, Ashkenazi et. al. European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Paediatric Infectious Diseases evidence-based guidelines for the management of acute gastroenteritis in children in Europe: executive summary. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008; 46: 619-621. PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Tone Bruun, lege, Avd. for infeksjonsovervåkning, Folkehelseinstituttet, Oslo
  • Kirsti Vainio, forsker, Folkehelseinstituttet, Oslo