Hopp til hovedinnhold

Norovirusenteritt

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Magetarminfeksjon forårsaket av norovirus
Forekomst:
Er skyld i ca. 85% av alle ikke-bakterielle gastroenteritt-epidemier i Europa og ca. 90% av alle i USA
Symptomer:
Akutt innsettende kvalme, oppkast, magesmerter og vandig diaré (4-8 tømninger over 24 timer) + allmennsymptomer
Funn:
Få kliniske funn utover feber og ev. tegn til dehydrering
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelse kan være avføringsprøve til påvisning av virus ved PCR ved mistanke om utbrudd
Behandling:
De fleste trenger ikke behandling, tilstanden er selvbegrensende. Det finnes ingen spesifikk terapi

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Oppfølging

Utbrudd i barnehage

Utbrudd i helseinstitusjon

Meldingsplikt

Varsling om utbrudd

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Tone Bruun, lege, Avd. for infeksjonsovervåkning, Folkehelseinstituttet, Oslo
  • Kirsti Vainio, forsker, Folkehelseinstituttet, Oslo