Hopp til hovedinnhold

Orfvirussykdom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Røde knuter på hender/fingre etter smitte av orfvirus fra sau eller geit
Forekomst:
Årlig diagnostiseres 0-5 tilfeller i Norge
Symptomer:
Opptrer vanligvis som små, men raskt voksende papler eller pustler på dorsalsiden av finger eller hånd, oftest innen 1 uke etter kontakt med et infisert dyr eller kontaminert materiale
Funn:
Finnes som en solitær lesjon eller som få lesjoner på fingrene, hendene eller underarmene
Diagnostikk: 
Eventuelt prøve til viruspåvisning (PCR)
Behandling:
Orf spontantilheles i løpet av ca. 6 uker. Symptomatisk behandling med fuktige bandasjer, lokale antiseptika og immobilisering av fingrene er nyttig
 1. Folkehelseinstituttet. Kopper og andre poxviridae-infeksjoner. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 29.09.2018. www.fhi.no  
 2. Paiba GA, Thomas DR, Morgan KL, et al: Orf (contagious pustular dermatitis) in farmworkers: prevalence and risk factors in three areas of England. Vet Rec 1999; 145: 7-11. PubMed  
 3. Zetterberg S, Westin S, Pukstad B. En turnusblemme som ble til flere. Kliniske manifestasjoner av orf og mulige følgetilstander. Utposten 2017; 3: 34-7. PubMed  
 4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) . Human Orf virus infection from household exposures - United States, 2009-2011. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2012; 61: 245-8. pmid:22495228 PubMed  
 5. Uzel M, Sasmaz S, Bakaris S, et al. A viral infection of the hand commonly seen after the feast of sacrifice: human orf (orf of the hand). Epidemiol Infect 2005; 133: 653-7. PubMed  
 6. Buttner M, Rziha H-J. Parapoxviruses: from the lesion to the viral genome. J Vet Med 2002; 49: 7-16. PubMed  
 7. Gallina L, Dal Pozzo F, Mc Innes CJ, et al: A real time PCR assay for the detection and quantification of orf virus. J Virol Methods 2006; 134: 140-5. PubMed  
 8. Olson VA, Laue T, Laker MT, et al. Real-time PCR system for detection of orthopoxviruses and simultaneous identification of smallpox virus. J Clin Microbiol 2004; 42: 1940-6. PubMed  
 9. Hawayek LH, Rubeiz N. Orf. eMedicine, last updated January 12, 2007, www.emedicine.com.
 10. Folkehelseinstituttet. Kopper og andre poxviridae-infeksjoner. Sist oppdatert 21.11.2005. www.fhi.no.
 11. Geernick K, Lukito G, Snoeck R, et al. A case of human orf in an immunocompromised patient treated successfully with cidofovir cream. J Med Virol 2001; 64: 543--9.
 12. Mercer A, Fleming S, Robinson A, Nettleton P, Reid H. Molecular genetic analyses of parapoxviruses pathogenic for humans. Arch Virol Suppl 1997; 13: 25-34. PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL