Hopp til hovedinnhold

Poliomyelitt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjon i nervesystemet forårsaket av poliovirus som kan angripe motoriske nerveceller og forårsake lammelser
Forekomst:
Etter at vaksinen ble innført, har det nesten ikke vært tilfeller av polio i Norge. Innvandrere fra områder uten vaksinasjon som f. eks. krigsområder kan ha poliomyelitt. Personer som ikke er vaksinert kan utvikle sykdom. I 2022 sirkulerer vilt poliovirus kun i Afganistan og Pakistan
Symptomer:
Hos de aller fleste ingen symptomer eller med bare lette symptomer som feber, katarralia, muskelsmerter eller kvalme og oppkast
Funn:
De fleste smittede har symptomer tilsvarende forkjølelse eller omgangssyke, hos fåtall opptrer alvorligere sykdom med hjernehinnebetennelse og/eller lammelser. Respirator kan være nødvendig etter lammelse av muskler i bystregionen
Diagnostikk:
Diagnosen bekreftes ved serologi og PCR
Behandling:
Kausal behandling finnes ikke
 1. Howard RS. Poliomyelitis and the pospolio syndrome. BMJ 2005; 330: 1314-9. British Medical Journal  
 2. World Health Organization. Fact sheets: Poliomyelitis. 14 March 2018 www.who.int  
 3. WHO: Polio - global eradication initiative. Polio Now. Nettside besøkt 14.09.20. polioeradication.org  
 4. POLIO TODAY → POLIO NOW → THIS WEEK → CIRCULATING VACCINE-DERIVED POLIOVIRUS. Global Circulating Vaccine-derived Poliovirus (cVDPV) as of 21 June 2022. Nettsiden besøkt 24.06.22. polioeradication.org  
 5. WHO: Global Polio Eradication Initiative. Vaccine-derived poliovirus type 2 (VDPV2) detected in environmental samples in London, UK. 22 June 2022, nettsiden besøkt 24.06.22. 22 June 2022
 6. Blystad H. Smittevernveilederen. Poliomyelitt - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 03.06.2020. Nettsiden besøkt 14.09.20. www.fhi.no  
 7. Polio Global Eradication Initiative: Fact sheet - Vaccine-derived poliovirus. Nettsiden besøkt 24.06.22. polioeradication.org  
 8. Jubelt B. Polio and infectious diseases of the anterior horn. UpToDate, last updated Feb 20, 2015. UpToDate  
 9. WHO: Poliomyelitis - fact sheet (22 July 2019(. Nettsiden besøkt 14.09.20. www.who.int  
 10. Wekre LL, Stanghelle JK, Lobben B, Øyhaugen S. Polioskadede i Norge. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 500-4. PubMed  
 • Tor Andre Johannessen, lege og redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Tiina Rekand, spesialist i nevrologi, professor, Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus