Hopp til hovedinnhold

Poliomyelitt

Sist revidert:
Sist revidert av:

Definisjon:
Infeksjon i nervesystemet forårsaket av poliovirus som kan angripe motoriske nerveceller og forårsake lammelser
Forekomst:
Etter at vaksinen ble innført, har det nesten ikke vært tilfeller av polio i Norge. Innvandrere fra områder uten vaksinasjon som f. eks. krigsområder kan ha poliomyelitt. Personer som ikke er vaksinert kan utvikle sykdom
Symptomer:
Hos de aller fleste ingen symptomer eller med bare lette symptomer som feber, katarralia, muskelsmerter eller kvalme og oppkast
Funn:
De fleste smittede har symptomer tilsvarende forkjølelse eller omgangssyke, hos fåtall opptrer alvorligere sykdom med hjernehinnebetennelse og/eller lammelser. Respirator kan være nødvendig etter lammelse av muskler i bystregionen
Diagnostikk:
Diagnosen bekreftes ved serologi og PCR
Behandling:
Kausal behandling finnes ikke
  1. Howard RS. Poliomyelitis and the pospolio syndrome. BMJ 2005; 330: 1314-9. British Medical Journal  
  2. World Health Organization. Fact sheets: Poliomyelitis. 14 March 2018 www.who.int  
  3. WHO: Polio - global eradication initiative. Polio Now. Nettside besøkt 14.09.20. polioeradication.org  
  4. Blystad H. Smittevernveilederen. Poliomyelitt - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 03.06.2020. Nettsiden besøkt 14.09.20. www.fhi.no  
  5. Jubelt B. Polio and infectious diseases of the anterior horn. UpToDate, last updated Feb 20, 2015. UpToDate  
  6. WHO: Poliomyelitis - fact sheet (22 July 2019(. Nettsiden besøkt 14.09.20. www.who.int  
  7. Wekre LL, Stanghelle JK, Lobben B, Øyhaugen S. Polioskadede i Norge. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 500-4. PubMed  
  • Tor Andre Johannessen, lege og redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Tiina Rekand, spesialist i nevrologi, professor, Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus