Hopp til hovedinnhold

Poliomyelitt

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Infeksjon i nervesystemet forårsaket av poliovirus som kan angripe motoriske nerveceller og forårsake lammelser
Forekomst:
Etter at vaksinen ble innført, har det nesten ikke vært tilfeller av polio i Norge. Innvandrere fra områder uten vaksinasjon som f. eks. krigsområder kan ha poliomyelitt. Personer som ikke er vaksinert kan utvikle sykdom
Symptomer:
Hos de aller fleste ingen symptomer eller med bare lette symptomer som feber, katarralia, muskelsmerter eller kvalme og oppkast
Funn:
De fleste smittede har symptomer tilsvarende forkjølelse eller omgangssyke, hos fåtall opptrer alvorligere sykdom med hjernehinnebetennelse og/eller lammelser. Respirator kan være nødvendig etter lammelse av muskler i bystregionen
Diagnostikk:
Diagnosen bekreftes ved serologi og PCR
Behandling:
Kausal behandling finnes ikke

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medisinsk behandling

Forebyggende behandling

Vaksinasjon ved reiser

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Pasientorganisasjoner

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Tiina Rekand, spesialist i nevrologi, professor, Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim