Hopp til hovedinnhold

Reyes syndrom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Reyes syndrom er en tilstand med akutt encefalopati og leversvikt i forløpet av en virusinfeksjon hos barn, oftest utløst av acetylsalisylsyre
Forekomst:
Svært sjelden tilstand
Symptomer:
Symptomene er bevissthetsforandringer, magesmerter, oppkast etter et symptomfritt intervall på 2-3 dager etter en virusinfeksjon
Funn:
Et stort antall av tilfellene har et mildt forløp
Diagnostikk:
Ingen tilleggsundersøkelser er av diagnostisk verdi
Behandling:
Symptomatisk behandling av komplikasjoner
  • Bertil Christensson, professor och överläkare, Infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus (Medibas)
  1. Schrör K. Aspirin and Reye syndrome: a review of the evidence. Paediatr Drugs 2007; 9: 195-204. PubMed  
  2. Casteels-Van Daele M, Van Gett C, Wouters C, Eggermont E. Reye syndrome revisited: a descriptive term covering a group of heterogeneous disorders. Eur J Pediatr 2000; 159: 641-8. PubMed  
  3. Belay ED, Bresee JS, Holman RC, et al. Reye's syndrome in the United States from 1981 through 1997. N Engl J Med. 1999;340:1377-1382. PMID: 10228187 PubMed  
  4. Centers for Disease Control and Prevention. Reye syndrome: 1990 clinical case definition. 1990 wwwn.cdc.gov  
  5. Dinakaran D, Sergi CM. Co-ingestion of aspirin and acetaminophen promoting fulminant liver failure: A critical review of Reye syndrome in the current perspective at the dawn of the 21st century. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2018 Feb;45(2):117-21. PMID: 28945927 PubMed  
  6. Ramm-Pettersen A, Wathne K-O. Varicella hos barn. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 956-9. Tidsskrift for Den norske legeforening  
  7. Goldman RD, Ko K, et al. Antipyretic efficacy and safety of ibuprofen and acetaminophen in children. Ann Pharmacother 2004; 38: 146-50. PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL