Hopp til hovedinnhold

Reyes syndrom

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Reyes syndrom er en tilstand med akutt encefalopati og leversvikt i forløpet av en virusinfeksjon hos barn, oftest utløst av acetylsalisylsyre
Forekomst:
Svært sjelden tilstand
Symptomer:
Symptomene er bevissthetsforandringer, magesmerter, oppkast etter et symptomfritt intervall på 2-3 dager etter en virusinfeksjon
Funn:
Et stort antall av tilfellene har et mildt forløp
Diagnostikk:
Ingen tilleggsundersøkelser er av diagnostisk verdi
Behandling:
Symptomatisk behandling av komplikasjoner

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Når henvise

Terapi

Generelt om behandlingen

Forebyggende behandling

Prognose

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Tidligere fagmedarbeider

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL