Hopp til hovedinnhold

Rotavirusinfeksjon

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Gastroenteritt forårsaket av rotavirus. Fekal-oral smitte mellom mennesker
Forekomst:
Hyppigste årsak til alvorlig diaré hos små barn. Viktig årsak til dødsfall hos små barn i utviklingsland
Symptomer:
Akutt diaré, etter hvert oppkast, ofte med ledsagende feber og allmennsymptomer. Mildere plager hos større eller voksne
Funn:
Barna kan bli dehydrert og medtatt
Diagnostikk:
Virus påvises ved antigenpåvisning (PCR) i avføring
Behandling:
Væsketilførsel, ev. intravenøs ved behov. Prognosen er god i Norge. Effektiv vaksine finnes og er innført i barnevaksinasjonsprogrammet fra 2014
 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
 1. Vaksinasjonsveilederen. Rotavirusvaksine - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 26.07.2021. www.fhi.no  
 2. Smittevernveilederen. Rotavirussykdom - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 12.01.2019. www.fhi.no  
 3. Centers for Disease Control and Prevention. Sustained decrease in laboratory detection of rotavirus after implementation of routine vaccination . United States, 2000-2014. MMWR 2015; 64: 337-42. PubMed  
 4. Flem E, Vainio K, Døllner H, et al. Rotavirus gastroenteritis in Norway: analysis of prospective surveillance and hospital registry data. Scand J Infect Dis 2009; 41: 753-9. PubMed  
 5. Schnadower D, Tarr PI, Casper C, et al. Lactobacillus rhamnosus GG versus Placebo for Acute Gastroenteritis in Children. N Engl J Med 2018; 379: 2002-14. pmid:30462938 PubMed  
 6. Freedman SB, Williamson-Urquhart S, Farion KJ, et al. Multicenter Trial of a Combination Probiotic for Children with Gastroenteritis. N Engl J Med 2018; 379: 2015-26. pmid:30462939 PubMed  
 7. Spandorfer PR, Alessandrini EA, Joffe MD, Localio R, Shaw KN. Oral versus intravenous rehydration of moderately dehydrated children: A randomized, controlled trial. Pediatrics 2005; 115: 295-301. Pediatrics  
 8. Ruiz-Palacios GM, Perez-Schael I, Velazquez FR, et al. Safety and efficacy of an attenuated vaccine against severe rotavirus gastroenteritis. N Engl J Med. 2006; 354: 11-22. PubMed  
 9. Linhares AC, Velázquez FR, Peres-Schael I et al. Lancet 2008; 371: 1181-9. PubMed  
 10. Ejemot-Nwadiaro RI, Ehiri JE, Arikpo D, Meremikwu MM, Critchley JA. Hand washing promotion for preventing diarrhoea. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD004265. DOI: 10.1002/14651858.CD004265.pub3 DOI  
 11. Folkehelseinstituttet. Nyheter 2017. Rotavirusvaksine for spedbarn viser god effekt. Publisert 16.08.2017. www.fhi.no  
 12. Sun Z-W, Fu Y, Lu H-L, et al. Association of Rotavirus Vaccines With Reduction in Rotavirus Gastroenteritis in Children Younger Than 5 Years A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Clinical Trials and Observational Studies. JAMA Pediatr 2021. pmid:33970192 PubMed  
 13. Hansen Edwards C, de Blasio BF, Salamanca BV, Flem E. Re-evaluation of the cost-effectiveness and effects of childhood rotavirus vaccination in Norway. PLoS One. 2017; 12: e0183306. PMID: 28817621 PubMed  
 14. Soares-Weiser K, MacLehose H, Bergman H, et al. Vaccines for preventing rotavirus diarrhea: vaccines in use. Cochrane Databse of Systematic Reviews 2012; 2: CD008521. Cochrane (DOI)  
 15. Isanaka S, Guindo O, Langendorf C, et al. Efficacy of a Low-Cost, Heat-Stable Oral Rotavirus Vaccine in Niger. N Engl J Med 2017. pmid:28328346 PubMed  
 16. Patel MM, Lôpez-Collada VR, Bulhões MM, et al. Intussusception risk and health benefits of rotavirus vaccination in Mexico and Brazil. N Engl J Med 2011; 364: 2283-92. New England Journal of Medicine  
 17. Shui IM, Baggs J, Patel M, et al. Risk of intussusception following administration of a pentavalent rotavirus vaccine in US infants. JAMA 2012; 307: 598-604. Journal of the American Medical Association  
 18. Van Niel CW, Feudtner C, Garrison MM, et al. Lactobacillus therapy for acute infectious diarrhoea in children:a meta-analysis. Pediatrics 2002; 109: 678-84. PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL