Hopp til hovedinnhold

Rotavirusinfeksjon

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Gastroenteritt forårsaket av rotavirus. Fekal-oral smitte mellom mennesker
Forekomst:
Hyppigste årsak til alvorlig diare hos små barn. Viktig årsak til dødsfall hos små barn i utviklingsland
Symptomer:
Symptomer er akutt diare, etter hvert oppkast, ofte med ledsagende feber og allmennsymptomer. Mildere plager hos større eller voksne
Funn:
Barna kan bli dehydrert og medtatt
Diagnostikk:
Virus påvises ved antigenpåvisning (PCR) i avføring
Behandling:
Behandlingen er væsketilførsel, ev. intravenøs ved behov. Prognosen er god i Norge. Effektiv vaksine finnes, og er innført i barnevaksinasjonsprogrammet fra 2014

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Vaksine mot rotavirus

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Oppfølging

Barnehage

Utbrudd i helseinstitusjon

Meldingsplikt

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Tidligere fagmedarbeider

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL