Hopp til hovedinnhold

Skogflåttencefalitt

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjon i sentralnervesystemet forårsaket av TBE-virus som overføres ved flåttbitt.
Forekomst:
Endemisk utbredelse i nordsjøområdet, sentrale Europa og Russland. I Norge meldt 35 tilfeller i 2019 i området Vest-Agder til Vestfold. Økende forekomst.
Symptomer:
Feber og influensalignende symptomer ca. 10-14 dager etter flåttbitt. Etter feberfritt intervall ny feber med hodepine, nakkestivhet og øvrige encefalittsymptomer hos 1 av 3
Funn:
Feber og allmennsymptome. I 2. fase CNS-infeksjon med psykiske, kognitive og fysiske symptomer
Diagnostikk:
Henvises ved mistanke. Diagnosen stilles ved påvisning av spesifikke IgG- og IgM-antistoffer i parsera.
Behandling:
Ingen spesifikk behandling. Oftest selvbegrensende sykdom. Vaksine beskytter og anbefales til personer som ferdes i skog og mark i aktuelle områder.
  1. Folkehelseinstituttet. Skogflåttencefalitt (TBE-virusinfeksjoner) - veileder for helsepersonell. Smittevernveiederen. Folkehelseinstituttet. SIst endret 05.11.21. Siden besøkt 12.04.22 www.fhi.no  
  2. Kaiser R. Tick-borne encephalitis. Infect Dis Clin North Am 2008; 22:561. PubMed  
  3. Flåttsenteret. Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer. Siden lest 15.01.2021 xn--flttsenteret-ucb.no  
  4. Andreassen A, Jore S, Cuber P, et al. Prevalence of tick borne encephalitis virus in tick nymphs in relation to climatic factors on the southern coast of Norway. Parasites & Vectors 2012; 5: 177.
  5. Folkhälsomyndigheten. Säsongen för TBE närmar sig. Publisert 07.04.22. Nettside besøkt 12.04.22. www.folkhalsomyndigheten.se  
  6. European Centre for Disease Prevention and Control. Tick-borne encephalitis - Annual Epidemiological Report for 2019. Published 24 Mar 2021. Nettside besøkt 12.04.22. www.ecdc.europa.eu  
  7. Lindgren E, Gustafson R. Tick-borne encephalitis in Sweden and climate change . Lancet 2001; 358: 16-8. PubMed  
  • Tor Andre Johannessen, lege, redaktør NEL