Hopp til hovedinnhold

Skogflåttencefalitt

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Infeksjon i sentralnervesystemet forårsaket av TBE-virus som overføres ved flåttbitt.
Forekomst:
Endemisk utbredelse i nordsjøområdet, sentrale europa og Russland. I Norge meldt ca. 20 tilfeller årlig i området Vest-Agder til Vestfold
Symptomer:
Feber og influensalignende symptomer ca. 10-14 dager etter flåttbitt. Etter feberfritt intervall ny feber med hodepine, nakkestivhet og øvrige encefalittsymptomer hos 1 av 3
Funn:
Feber og allmennsymptome. I 2. fase CNS-infeksjon med psykiske, kognitive og fysiske symptomer
Diagnostikk:
Henvises ved mistanke. Diagnosen stilles ved påvisning av spesifikke IgG- og IgM-antistoffer i parsera.
Behandling:
Ingen spesifikk behandling. Oftest selvbegrensende sykdom. Vaksine beskytter og anbefales til personer som ferdes i skog og mark i aktuelle områder.

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Nasjonale tjenester

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spes. allmennmedisin, redaktør NEL