Hopp til hovedinnhold
Pasienter som gjennomgår beinkirurgi (ortopedi), er oftest utsatt for venøs blodpropp.
Pasienter som gjennomgår beinkirurgi (ortopedi), er oftest utsatt for venøs blodpropp.

Forebygging av blodpropp ved kirurgi

Et kirurgisk inngrep øker risikoen for at det kan dannes blodpropp. Forebyggende behandling er derfor svært viktig, noe som blant annet innebærer at du så raskt som mulig må opp å gå etter inngrepet.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/blodproppsykdom/forebygging-av-blodpropp/ 

Hva er blodpropp?

Økt risiko ved kirurgi

Konsekvenser

Forebyggende behandling

De som bruker salisylat eller klopidogrel

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Perioperativ tromboseprofylakse. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Dalsgaard Nielsen J. Tromboseprofylakse ved hoftefrakturkirurgi og hofte- og knæalloplastik. Ugeskr Læger 2005; 167: 2261-5. PubMed 
  2. Daley BJ. Perioperative anticoagulation management. Medscape, last updated May 08, 2018. emedicine.medscape.com 
  3. Iversen PO, Sandset PM. Blodsykdommer. Primærprofylakse mot DVT ved kirurgi og andre tilstander. Norsk legemiddelhåndbok, 08.11.2017. www.legemiddelhandboka.no 
  4. Matar CF, Kahale LA, Hakoum MB, et al. Anticoagulation for perioperative thromboprophylaxis in people with cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 7. Art. No.: CD009447. DOI: 10.1002/14651858.CD009447.pub3. Accessed 23 February 2021. The Cochrane Library 
  5. Elvsaas I-KØ, Graff BA, Harboe I, Norderhaug IN. Kompresjonsstrømper i forebygging av dyp venetrombose. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 28 - 2008.