Hopp til hovedinnhold
 Forhold utenfor kroppen kan gi hard hud og liktorn som følge av friksjon og stadig irritasjon av et mindre hudområde. Det kan være sko eller sokker som passer dårlig, eller som har sømmer som irriterer.
Forhold utenfor kroppen kan gi hard hud og liktorn som følge av friksjon og stadig irritasjon av et mindre hudområde. Det kan være sko eller sokker som passer dårlig, eller som har sømmer som irriterer.

Hard hud og liktorn

En liktorn er en forhorning av huden med en brodd ned i underhuden. Den er klart avgrenset, vanligst på føttene og gir som regel ubehag og smerter. Årsaken kan være sko eller sokker som passer dårlig og som irriterer huden.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/skjellende-utslett-ekskl-eksem-og-psoriasis/hard-hud-og-liktorn/ 

Hva er hard hud og liktorn?

Årsak

Symptomer

Når bør du søke lege?

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Liktorn og hard hud. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Silverberg NB. Corns (clavus). Medscape, last updated Jan 10, 2019. emedicine.medscape.com 
  2. Rodríguez-Sanz D, Tovaruela-Carrión N, López-López D, et al. Foot disorders in the elderly: A mini-review. Dis Mon. 2018;64(3):64-91. PMID:28826743. PubMed 
  3. Pennycook KM, McCready TA. Clavus. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 10, 2020. PMID:31536205. PubMed 
  4. Phillips S, Seiverling E, Silvis M. Pressure and Friction Injuries in Primary Care. Prim Care. 2015;42(4):631-644. PMID:26612376. PubMed 
  5. Schuh A, Jezussek D, Scheller A, Hönle W. Kleine Fußübel, die große Schmerzen bereiten Update lesser foot problems. MMW Fortschr Med. 2016;158(21-22):60-62. PMID:27966127. PubMed 
  6. Anderson J, White KG, Kelechi TJ. Managing common foot problems in older adults. Journal of Gerontological Nursing 2010; 36 (10): 9-14. DOI: 10.3928/00989134-20100831-03 DOI