Hopp til hovedinnhold
Røyking fører til nedsatt blodsirkulasjon i huden.
Røyking fører til nedsatt blodsirkulasjon i huden.

Å forebygge komplikasjoner til kirurgi

Et kirurgisk inngrep er aldri helt uten risiko. Noen inngrep er forbundet med større risiko enn andre, men heldigvis er komplikasjoner relativt sjeldne. I stor grad kan du selv innvirke på risikoen for komplikasjoner. Det viktigste er at du ikke røyker.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/kirurgiske-komplikasjoner-forebygging/ 

Stump røyken!

Andre forholdsregler

Lykke til med operasjonen, og lykke til med forberedelsene !