Hopp til hovedinnhold

Miltskade

Milten er det organet som hyppigst skades ved stumpe skader mot buken. Miltskader kan spenne fra bagatellmessige til livstruende.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kirurgi/skader/miltskade/ 

Hva er miltskade?

Hva skjer ved en miltskade?

Symptomer og tegn

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Miltskade. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Bjerke HS. Splenic rupture. Medscape, last updated Apr 03, 2017. emedicine.medscape.com 
  2. Maung AA, Kaplan LJ. Management of splenic injury in the adult trauma patient. UpToDate, last updated Jul 06, 2021. UpToDate 
  3. Idorn L, Rosenberg J. Nonoperativ behandling af stumpe milttraumer. Ugeskr Læger 2005; 167: 2493-8. PubMed 
  4. Tinkoff G, Esposito TJ, Reed J, et al. American Association for the Surgery of Trauma Organ Injury Scale I: spleen, liver, and kidney, validation based on the National Trauma Data Bank. J Am Coll Surg 2008; 207:646. PubMed 
  5. Næss PA, Gaarder C, Dormagen JB. Behandling av miltskader hos barn. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2360-1. PubMed 
  6. Capecci LM, Jeremitsky E, Smith RS, Philp F. Trauma centers with higher rates of angiography have a lesser incidence of splenectomy in the management of blunt splenic injury. Surgery 2015; 158:1020. Surgery