Hopp til hovedinnhold

Hånd- og fingerinfeksjoner

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Rerucha CM, Ewing JT, Oppenlander KE, Cowan WC. Acute Hand Infections. Am Fam Physician. 2019 Feb 15;99(4):228-236. PMID: 30763047. PubMed  
  2. Sebastian S, Chung KC, Ono S. Overview of hand infections. UpToDate, last updated Jun 26, 2017. www.uptodate.com  
  3. Scaff J. Hand infections. Medscape, last updated Jan 11, 2016. emedicine.medscape.com  
  4. Leggit JC. Acute and Chronic Paronychia. Am Fam Physician. 2017 Jul 1;96(1):44-51. PMID: 28671378. PubMed  
  5. Fox J. Felon. Medscape, last updated Jan 08, 2015. emedicine.medscape.com  
  6. Tosti R, Ilyas AM. Empiric antibiotics for acute infections of the hand. J Hand Surg Am 2010; 35:125. PubMed  
  7. Omori MS. Herpetic whitlow. Medscape, last updated Oct 26, 2015. emedicine.medscape.com  
  8. Teo WZW, Chung KC. Hand Infections. Clin Plast Surg. 2019 Jul;46(3):371-381. PMID: 31103082. PubMed  
  9. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)