Hopp til hovedinnhold

Lokalanestesi og regional nerveblokade

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Gmyrek R. Local and regional anesthesia. Medscape, last updated Jul 07, 2015. emedicine.medscape.com  
  2. Curatolo M. Regional anesthesia in pain management. Curr Opin Anaesthesiol. 2016;29: 614 PubMed  
  3. Lalonde D, Martin A. Epinephrine in local anesthesia in finger and hand surgery: the case for wide-awake anesthesia. J Am Acad Orthop Surg. 2013;21: 443 PubMed  
  4. Schmidt Rasmussen H. Lokal- og regionalanestesi. I: Norsk legemiddelhåndbok. 24.02.2020.
  5. Yurgil JL, Hulsopple CD, Leggit JC. Nerve Blocks: Part I. Upper Extremity. Am Fam Physician. 2020;101(11):654-664. PubMed  
  6. Yurgil JL, Hulsopple CD, Leggit JC. Nerve Blocks: Part II. Lower Extremity. Am Fam Physician. 2020;101(11):669-679. PubMed  
  7. Wadhwa A, Kandadai SK, Tongpresert S, Obal D, Gebhard RE, Ultrasound guidance for deep peripheral nerve blocks: a brief review. Anesthesiol Res Pract 2011;2011: 262070 PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Johan-Arnt Hegvik, spesialist i anestesi, overlege, Anestesiavdelingen, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Nicolai Bang Foss, overlæge, dr.med., Anæstesiafdelingen, Hvidovre Hospital